Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

KÌ QUÁI THẾ GIỚI

*** Dốt toán bẩm sinh, ngồi
nguyên ngày tính mãi không ra cái này. Gửi 110 nghìn tin nhắn bầu chọn
cho Vịnh Long vào top 7 kì quan thế giới, ông Tuyển tốn hết bao nhiêu thời
gian?

Giả thiết 1. Nếu Chúa đảo
Tuần Châu không ăn ngủ đụ ị, bấm đủ 3 ca 24h/ngày, 1 tin nhắn hết 4 phút (3.3
phút là quãng nghỉ để nhắn tiếp theo quy định nhà mạng và 0.7 phút bấm nội dung),
vị chi 1 ngày, Chúa nhắn được 360 tin.  Với
110 nghìn tin, Chúa tốn hết 300 ngày 1 giờ và 20 phút.

Giả thiết 2. Chúa có ngừng
nhắn để ăn ngủ đụ ị, thì lấy tổng số tin nhắn chia cho ( lấy 15 nhân số giờ
Chúa nhắn trong ngày) thì ra số ngày Chúa chi cho việc nhắn tin.


Không ai chống đối cuộc chơi,
nhìn ở góc độ nào đó cũng thú vị và có ích, của cư dân mạng. Nhưng khiến cả một
cuốc gia, từ  lão tỉ phú tới thằng kiết xác, từ quan thượng thư tới đứa bé 5 tháng tuổi, thành những diễn-viên-hài-không-duyên
quả đúng là vô tiền khoáng hậu. Sâu xa của sự vô tiền khoáng hậu này, mình biết
chỉ bắt đầu từ sở thích cá nhân của hai ba ông, quyền to đủ mức để phớt lờ lời
can ngăn, hãy để sự kiện  diễn ra theo
đúng tầm vóc của nó, của unesco Việt nam.

Không cần từ nào để bình nữa


*** Một chiều ngồi trong
quán, nhìn dòng người đông đúc trôi qua, Giai xinh bảo, số đông kia không ai ý
thức được mình đang bị điều khiển, chỉ bởi dăm ba người. Khi người chăn cừu còn
mải mê trên Brokeback Mountain thì xứ mình, thượng tầng chỉ thuần là  tầng áp mái thôi, giai mẹ ạ!