Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

GOM HÀNG THỜI KHỦNG HOẢNG...NGƯỜI- tiếp


4.
Cổ kim đông tây, có lẽ hiếm nơi nào người cầm đầu một Đảng phái lại trực tiếp bài xích miệt thị chính bộ máy dưới quyền mình, nhiều đến thế. Không chỉ vậy, mị dân bằng  phương cách lớn tiếng kêu gọi dân ném thẳng cà chua trứng thối vào đồng đội mình, nhân danh bảo vệ sự... ổn định để phát triển. 
Dân mà, ngu gì không ném, khi được biếu không cà chua trứng thối.
Xã hội ba năm nay, khoác màu u ám đảo điên, phần lớn từ đó mà ra, chứ không chỉ vì kinh tế bấp bênh suy thoái như người ta mặc định.
Thói đời đã khác, sự đời cũng theo đó mà biến đổi. Thứ duy nhất không thay đổi trong suốt lịch sử loài người, đó là sự thay đổi.
Lú, hoặc quá lú, quá lẫn, quá quẫn, mới không hiểu được quy luật đó.
Quyết sách chống tham nhũng, mang lối xử sự từ thời đấu tố sơ khai, áp cho thói đời nay cách vài thế hệ, thế nên hiệu quả chưa thấy đâu, chỉ rõ ràng từ chính kịch chuyển thành bi kịch cho tầng lớp trung lưu mới nổi, cho đồng đội đồng chí của đảng và, thành hài kịch cho những người chính trực.
5.
***  Năm 2014 có ý nghĩa hết sức quan trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực hết sức để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra; đồng thời chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đất nước này 9 chục triệu dân, cứ cho rằng chỉ một nửa trong số ấy đủ năng lực hành vi, 45 triệu, hà cớ chi 9/10 con người ấy phải nỗ lực hết sức nguyên năm, chỉ để chuẩn bị cho cuộc trình diễn của ...1/10 người?
Và Beo tin rằng không hàm hồ khi nhận xét, nếu có quan tâm đến Đại hội 12, sự quan tâm ấy đa phần cũng chỉ tập trung vào chuyện nhân sự, đặc biệt những cuộc đấu đá sắp xếp ghế mà Beo gọi là: một cuộc gom hàng khổng lồ trên phạm vi toàn quốc, thời khủng hoảng người.
Lưu ý, người, chứ không phải HIỀN TÀI.
Cuộc gom hàng 12 diễn ra vui chưa từng có trước thanh thiên bạch nhật với 40 triệu người dự khán, hay nói vô tiền khoáng hậu cũng đúng: bắt đầu ngay ngày đầu tiên vừa nhậm chức của 11.
Cả hai cùng dùng chung thứ vũ khí đảng trao: đấu tố. Bới lông tìm vết vào tài sản, con cái, đời tư...thậm chí vào tận ban thờ nhà nhau.
Giống như những đứa trẻ con nhà quê, ngồi vọc cứt ném nhau.
6.
Tướng Ngọ, ở vị trí thủ trưởng cơ quan điều tra, nằm chính giữa vòng xoáy của cuộc đấu tố (4) và gom hàng (5) kể trên.
Những câu hỏi Beo đặt ra tại 1 và 2, tự thân đã là những câu trả lời chua chát. Chua chát đến tận khi cái chết vật lý mang ông đi, thượng cấp của ông cũng không dám đọc lời ai điếu, như nghi lễ được in thành văn bản.
Như, một lẽ nhân văn ở đời.