Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

KHOE CỦA

Nàng, rất yêu Nhị nương. Ngày càng điệu.Nhị nương, đầu đít nguyên một cục tròn xoe. Bà nội gọi là xe hủ lô. Đang tập ăn bột loãng và đã biết cãi nhau với chị.