Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Thư giãnNgày còn chẻ, nàng tuân lời đông đảo các đạo diễn cả nhà lắm, bảo làm xấu là nàng action ngay. Bây giờ cứ giơ ống kính là nàng điệu rơi điệu rụng thế này đây.

Khi xưa, nàng yêu chuộng các y phục dân tộc do bà cố và bà nội nàng thiết kế. Bây giờ, hương đồng gió nội quả có bay đi ít nhiều.