Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Anh zai nào là hắc cờ?

Chiều tám với một Vịt kìu Canada đang hăm he làm rể bên ngoại tớ. Tồng chí này là dân i tờ, đang làm bảo mật phòng gian mạng cho một hãng hàng không và, có tên trong danh sách thành viên X-cà.


Tớ lên dây cót chuẩn bị nghe  tồng chí rủa xả bọn hắc cờ thì quá bất ngờ, tồng chí ấy lại phục lăn lông lốc đám phá tan nát các trang mạng như X-cà, Bô, Dân luận…mấy tháng nay. Tớ chưa xóa xong mù i tờ, tiếng Anh học bữa đực bữa cái bằng A ban đêm, sáng sớm nay đọc bờ bờ cờ thấy bài bẩu trên blog mấy anh Gú gộc lên án hắc cờ là chính phủ (siêu thế), họ đã lần được IP từ Vịt ta.  Tinh nhắc đến Bô, tớ nghĩ hay Bô là thành trì khó hắc nhất…


Tồng chí Kìu giảng, bờ bờ cờ làm chính trị muốn tấn công chính phủ Vịt nên chỉ nhắc Bô nhằm củng cố lập luận chứ về kỹ thuật i tờ, thì phá được X- cà mới là đỉnh, Bô là đinh và IP Vịt thì ngồi ở càrăng căngtai đều thoải con gà mái không cần tính biên cương bờ cõi. Với mối quan hệ trong giới và sự hiểu biết về internet, tồng chí khẳng định chưa có hắc cờ nào đang sống trong nước đủ trình phá X-cà tới mức ấy.


Bô thì tớ chả bàn nữa vì việc hắc chỉ khiến cái chết của Bô nhanh hơn tý đỉnh. Tớ quan tâm tới X-cà  vì hậu  hắc đẻ thêm ra cái x-cafevn-db.info đọc cười nôn ruột. Chính từ đây, tớ mò mẫm đoán các anh zai chị gái hắc là thế này.


Có thể chính các thành viên X-cà choảng nhau, tự hắc. Để đánh lạc hướng hắc thêm dăm cái tên có máy chủ yêu yếu  như Bô, Ta là Phạm…Dăm vài tháng nữa, nếu cái oép hậu hắc kia  phát triển thành X-càxxx thì có thể chuyển thành chính xác.


Rất có thể một nhóm nào đó, biết rất rõ nội tình hàng loạt trang mạng không đuôi vi en đang trong thế rối bời nhân lực vật lực, chống cộng toàn thế giới liên hiệp lại bao năm mà cộng chẳng ngả nghiêng, chi bằng đánh quả hắc cờ, một mũi tên trúng hai cái đích. Vừa đóng cửa trong vinh quang vừa tố được chính quyền cộng  bóp chanh nhân quyền. Hắc, mà dám công khai chỉ dẫn đường đi nước bước và cứ nhẩn nha không buồn núp thế, ngoài trình độ cao cường thì hẳn nhiên, chả còn gì để mất khi bại lộ. Ví dụ, xin lỗi chỉ là ví dụ thôi, hắc cờ là chú Hoàng Ngọc Diêu của X-cà chẳng hạn, thì  Ta là Phạm niệu có nỡ nòng nào nôi chú ấy nộp cho cảnh sát Bơ lìn?


Tồng chí khẳng định 5 năm nữa may ra Vịt ta mới tới trình anh hắc hiện nay, kể cả bác Quảng nổ banh ta lông. Rất hiếm khi tớ chịu phun châu ngả ngọc nếu trong đầu toàn có thể với rất có thể, nhưng nếu giả nhời chính xác được câu tựa trên kia  thì  anh Gú đã mời tớ về làm CEO chứ chả nỡ để thiên tài ngồi mãi chỗ làm nhiều ăn ít  thế này.