Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Từ chuyện míttơ Đờm

Báo Người Việt biên thế này


Đến sáng thứ Hai thì tin này được xuất hiện nhan nhản trên các tờ báo trong nứơc với những tít hấp dẫn như: “Đàm Vĩnh Hưng bị khủng bố tại San Jose”, “Đàm Vĩnh Hưng bị phản động xịt hơi cay vào mắt ở Mỹ”, “Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công tại Mỹ”…


Tớ tìm đỏ con mắt bên phải mù con mắt bên trái thì chỉ thấy tít thế này trên những tờ báo lớn trong nước


Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả ở Mỹ xịt hơi cay, Mỹ: Bắt và xét xử Lý Tống vì tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Đàm Vĩnh Hưng bị “tấn công” tại Mỹ…


Bọn tớ chửa bao giờ oánh giá cao míttơ Đờm vụ hò hát, cái chuyện tấn công bằng bạo lực mấy sao thị trường cũng hổng làm chúng tớ sốc siếc hay lạ lẫm gì. Chúng tớ cũng biết thừa chính chị chính em chống cộng chỉ là cái mũ chụp lên cho xang chọng, bên dưới nó là chuyện làm ăn tranh giành nhau của mấy bầu sô đói. Phải cất công căng cờ kẻ biển biểu tình chỉ vì một ku hát ba bài tình ái vớ vỉn, thì hẳn là đói lắm rồi. Chỉ có rân trủ là thừa nên mới phí phạm thế.


Tớ có nhiều bằng chứng về cái sự đói này, định biên ra từ  bài Lề chái, nhưng  ngán ngẩm các vị quá, cụt hết cả hứng.