Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

Tia sáng

Tia sáng là tạp chí  hiếm hoi được coi là sân chơi của giới trí thức tuy nhiên, tớ  lại không mấy đánh giá cao tờ này.


Trước tiên là hàm lượng thông tin mới của Tia sáng rất ít. Về điểm này thua xa, thậm chí cực xa talawas cũ (trước tháng 3 năm nay), không tiếc công cặm cụi vượt tường lửa để sáng ra bao nhiêu là kiến thức quý trong nhiều lĩnh vực xã hội nhân văn. Thứ hai là các bài phản biện, hình như được coi là đặc sản của Tia sáng, lại rất già (cũ). Già(cũ) trong các quan niệm và già(cũ) trong chỗ đứng quan sát của người viết. Chỗ đứng quan sát là tớ dùng đúng nghĩa đen bởi khi anh viết phản biện một vấn đề nào đó thuộc bất cứ lĩnh vực nào, khoa học chính xác hay khoa học chính trị, thì hoặc anh  ở phía đối lập hoặc anh đứng cao hơn vấn đề được phản biện. Đằng này các bác lại đứng  y một chỗ bao năm, chưa nói là đôi khi thấy các bác a dua chống đối hơn là phản biện. Điểm thứ hai này Tia sáng lại cũng thua xa Saigon tiếp thị và Việtnamnet hiện nay.


Trước tớ đặt dài hạn Tia sáng, sau này chán đọc on-off. Điều hay nhất tớ  kiểm chứng được khi web Tia sáng đóng cửa là rảo quanh xem phản ứng của thiên hạ ảo và người trong cuộc. Người trong cuộc hổng ai dám hó hé, biết mười mươi nguyên nhân lý do vẫn đây đẩy chã chã còn thiên hạ ảo, chắc luôn là không ai đọc Tia sáng trước khi nó tắt sáng.