Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

NHỎ VÀ NHỚN*** Sốt sình sịch sôi sùng sục, Khựa bắn cháy tàu cá Việt.

Nhõn nhòn cái công hàm phản đối. Không hề kẹp theo những bằng chứng xác tín về khoa học như biên bản khám nghiệm hiện trường xác định mức hư hỏng của tàu, loại đạn Khựa sử dụng... Từng bỏ ra đến mấy trăm nghìn Obàmá chỉ để nhờ Nhật xem hộ mấy hạt thóc bao tuổi, hà cớ gì nay ko nhờ mấy  ông Pháp ông Mỹ... khám hộ, thêm tiếng khách quan.

Thế nên, khi thằng bỏ mẹ gì Lỗi Lỗi, nó bảo nó chỉ bắn pháo sáng, có trưng ra được cái gì để chửi lại đâu. Đi kiện như Phi, cầm thua cái chắc khi  bị hỏi: bằng chứng đâu.

Thiện chí như mấy tờ báo Mỹ, hỏi xin trung tâm báo chí BNG bằng chứng để ủng hộ thì cũng  nhõn nhòn cái hình báo chí trong nước cóp bết nát bét ra rồi.

Thế nên nó về, nó đưa rất chung chung kiến cò của cả hai bên.

Mà, một bài của nó, quy đổi chính xác ra được những 736 ++ bài báo tiếng Việt và 900 entry trên mạng xã hội.

Một thao tác rất nhỏ mang lại giá trị rất lớn, có nghĩ ra cũng léo ai làm cho.

*** Ai từng làm trực tiếp hẳn dư biết, dự án (tầm chính phủ phê duyệt) để được OK, trày vi tróc vảy đến tám kiếp, sau đó để móc được tiền ra từ Bộ teo chim, chủ dự án có khi teo tiệt. Làm gì có chuyện ngẫu hứng ban phát hay tùy tiện quyết định ngày một ngày hai của cá nhân nào.

Trung ương đoàn làm một cái dự án, đại khái hầm bà lằng dài dòng cà kê dê ngỗng nhiều thứ, nhằm tuyên truyền vận động giáo dục... thanh niên bằng phương tiện oanhtạcnét. Tổng dự toán là 200 triệu Obàmá.

Trong cuộc huấn giáo choai choai mới đây, chưa biết chính xác do bọn nhà báo ghi đểu hay ông Nghìn Cân nói quá tóm tắt, đã gọi cái dự án 200 triệu ấy là xây dựng mạng xã hội cho thanh niên.

Bỏ mợ rồi, với các đương kim... xã hội mạng, thò vài chục triệu Việt còn bị ném đá đến chết, nữa bằng ngần ấy, sao tha.

Thằng có 1 tỷ và thằng có 1 triệu sẽ ứng xử khác nhau trước bát phở  triệu bạc.

Giờ, hiếm thằng có một tỉ quá.