Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

KHÔNG KHINH MỚI LẠ

Là mình nói về mấy chí 
vừa kí cọt thư khẩn gửi chủ tịch nước xin giải cứu cho  “bé” Phương Uyên.


Dân gian có câu xúi trẻ con
ăn cứt gà sáp. Già  xuống lỗ đến nơi để
đám nít ranh trên internet nó phỉnh cho,  nhét cứt gà sáp vào mồm. Vụ này, còn đầy nguyên
 mồm luôn.


Tuần chay nào cũng có nước
mắt.


Vẫn bằng ngần ấy gương mặt.


Vẫn một kiểu thư từ kiến nghị,
lập luận trên những  chứng cứ hình như, có lẽ, nghe nói… ngô chả ra
ngô ngọng chả ra ngọng.


Giá trị của những chữ kí, nó
nằm ở hiệu quả sau đó anh đạt được, chứ không phải ở chỗ vô số học hàm học vị trưng
kẹp theo nó. Thậm chí, giá trị không nằm cả ở chỗ số đông.


Xét theo tiêu chuẩn đó, thì mấy
chí hiện đã bèo đến mức chỉ còn giá trị hài hước sau từng ấy lần kí cọt.


Đang sửa đổi hiến pháp đấy,
đang tái cơ cấu kinh tế đấy, đang  chống
tham nhũng đấy… tri thức thể hiện ở những chỗ đòn xoay chế độ như thế đi, đằng này, toàn bu vào những chuyện, họa
may xếp ngang tầm anh Phèo.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->