Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Game over

16 năm bóc lịch cho Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung 7,  Lê thăng Long Long và Lê Công Định 5. Thức tăng 3 năm so với đề nghị của viện kiểm sát( nặng quá so với suy nghĩ của Beo), 3 nhân vật kia nhận mức nhẹ nhất. Thậm chí Định và Trung còn nhận  án  mức dưới cả tội danh xa.


Phiên xét hỏi chiều không hề sôi nổi hơn như  Beo dự đoán,  có lúc Beo sém ngủ gật. Trần Huỳnh DuyThức diễn đạt lộn xộn dài dòng để chứng minh mình không hề muốn thay đổi điều 4 hiến pháp( tức là cũng yêu  1  Đảng cật lực chứ không muốn đa), không hề muốn lật đổ chế độ mà mong muốn nó trường tồn. Thẩm phán và chủ tọa nhầm lẫn hoài web, blog và email nên bị dân công nghệ thông tin cãi, ví như web chỉ đăng có duy nhất một bài thơ của Thức, còn các hiệu triệu lật đổ sau đó là trên email và trên blog là các bình luận. Ngay từ sáng, Thức biểu lộ sự bối rối. Sau khi viện kiểm sát đề nghị mức án(12/13 năm), Thức giọng hụt hơi xin ngưng trả lời vì mệt quá cộng thêm 2 đêm mất ngủ trước đó lo... học thuộc kết luận điều tra.


Một buổi chiều xui cho Thức khi chọn bác luật sư...21 năm nay chưa hề đi bào chữa Triệu Quốc Mạnh. Vểnh tất cả các giác quan Beo cũng chỉ nghe được bập bõm giọng nói như người xỉn quắc cần câu của bác. Đại để khúc mở đầu bác ấy lên án các bị cáo và  thân chủ của mình Bị cáo không thấy máu đổ thây rơi, bị cáo đều được chế độ cho ăn học tử tế, bị cáo đều là gia đình cách mạng...Beo chờ đợi hay là bác ấy dùng phương pháp luận đòn bẩy ở khúc giữa. Nhưng không, bác ấy lùi lại đại hội 6 của Đảng, ngoặt sang chuyện mua tàu ngầm, tạo giống lúa mới và  gần kết luận sau khi chủ tọa ngắt mấy lần nên quan tâm đến quyền lợi bị cáo, bằng cách bảo thân chủ mình là người yêu mến xã hội, muốn tăng cường mọi nguồn lực cho đất nước và không chống đầu tư nước ngoài, phạm tội do ảnh hưởng từ các tác phẩm nổi tiếng ( còn tác phầm nào thì Beo chịu không nghe được, hình như là tiếng tây). Gần kết luận là bởi bác ấy dỗi không nói nữa khi hội đồng xét xử ngắt lời hoài, không thèm kết luận. Thức giơ tay xin nói và ...kết luận thay cho luật sư.


Lời cuối Định và Trung xin được khoan hồng. Long nói cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã sai phạm trong  trường hợp mình. Thức chỉ muốn đóng góp cho lãnh đạo đảng và nhà nước chứ không phải là phản động.


Game over!