Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

NHỤC NHÃ VÀ ĐAU XÓT - kì1

Hình chụp tại các khu công nghiệp Đồng Nai, Bình Dương và Tp Hồ Chí Minh

 Cổng khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bị bít lại bằng các container. Những công nhân vô tội ngơ ngác nhìn nhau, mất một ngày công nữa rồi. Hãy bấm vào hình để thấy những hàng chữ, những nỗi nhục nhã của xứ lừa.