Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

CÙ CON

Bạn Beo đã hiển thị thái độ
của mình về  Cù con cách nay một tháng trên
blog này nên không hề có ý định biên thêm gì nữa. Do quá nhiều người hỏi nên
Beo nói ngắn gọn thế này thôi nhé: Cù con bị bắt theo điều 88 của bộ luật hình
sự (thế nên mới có việc khám nhà tại Hà Nội). Tuy nhiên, đúng lúc bắt thì  Cù con đang hành sự với bạn gái (luật sư Hồ
Lê Như Quỳnh - không phải gái mại dâm). Việc chửi bới, lăng mạ không ngưng nghỉ
người đang thi hành công vụ trong suốt thời gian…mặc quần áo của Cù con, sẽ
được tính là  hình thức tăng nặng nếu có
án sau này, thế nên mới nảy ra thêm chuyện vi phạm hành chính, là vì vậy.


Chuyện này cũ mốc và chán òm,
có gì mà nháo nhác thế nhở?