Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

NHẮN GẤP GIÁO XƯ CÙ TRỌNG XOAY

Đúng là thời đại điện tử, định mà không viết ngay, sau một đêm ngủ dậy thành đề tài cũ. Câu chuyện 
vô phương đỡ nổi
này hôm nay đã tràn ngập
trên các website, forum, blog với sự đồng lòng gần như tuyệt đối -điều cực hiếm
diễn ra trong thế giới ảo- xếp nó vào dòng
nghệ thuật
hài hước.

Mình có nhời nhắn, giáo xư Cù
Trọng Xoay nên lấy luôn làm kịch bản dựng thành vở Táo quân cuối năm cho VTV, khỏi
phải sáng tạo thêm bất cứ tình tiết khác. Bạn Vượng Râu mà vào vai
này thì, chẹp chẹp,  ngọt thôi rồi.


Cóp một đoạn trong Trường
ca của loài quạ đêm
của Bùi Ngọc Long, để cân bằng sinh thái, chứ không đứt
ruột thành mấy khúc và suốt sáng giờ không khép được quai hàm.


Trái đất tròn rạn vỡ


Tôi trở lại thế giới này bằng giấc mơ


Vẫn thấy lũ quạ đen đậu bên khu vườn hòa bình


Đợi chờ ngày bão tố


Tiếp quản di xản games bạo lực nở như hoa mùa Xuân,
báo sex mọc như nấm sau mưa…bác để lại, ngoài bác bộ trưởng còn có một thứ
trưởng mới. Hai người này năng lực điều hành vĩ mô ra sao, mình biết không
nhiều nhưng có một điều chắc chắn, đây là hai truyền nhân (từ đại tướng sư phụ)
hiếm hoi của chính trị bàn tay sạch. Thời đại tướng, muốn bẩn đôi khi cũng …khó.
Thời truyền nhân, chỉ cần sạch thôi,
liệt vào hàng danh nhân..