Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

giao duc


Nhamnhan: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/3090/thu-nhap--khung--tu-dao-tao-tai-chuc.html


Chị có biết tay này không?


Viết bài không chứng cớ. Bậy bạ


260 là giờ chuẩn trong năm của bậc DH hiên đã lên 330 tiết.


Còn tính hệ tai chức đơn gia 45.000/t cho mưc cao nhhaast


day bao nhiêu ngày, một ngày dạy bao nhiêu tiết để thu nhập 20 -25 triêu/1thang


Câu trên là 2,5 triêu/ 1tuanf


Câu dưới 20-25 tr/ tháng


De day da binh sau