Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

ĐỌC BÁO SÁNG

*** Sáng nay lướt các báo,
tin hay nhất thuộc về Tuổi trẻ.


GAP viết tắt của chữ này: Vietnam
Good Agricultural Pratices. Dịch theo sìtai Beo có nghĩa là các tiêu chuẩn trong
suốt quá trình trồng trọt của nông dân để rau củ quả Việt khi ăn vào không chết
tức khắc (ngộ độc) hay chết từ từ (ung thư táo bón tiêu chảy…) mà lại còn béo
bổ ngon lành hơn xưa. Beo chưa so sánh với GAP quốc tế xem VịtGAP có hạ  chuẩn điểm gì không, nhưng đọc hết những quy
định để đạt VịtGap thì nghĩ, chỉ cần nông dân ta thực hiện được 2/3 số yêu cầu,
thì người xơi sản phẩm của họ cũng thọ thêm dăm năm nữa rồi.


Tuy nhiên trong  loạt bài này, Tuổi trẻ mới chỉ đặt ra những
vấn đề về quản lí nhà nước của GAP. Giá mà có thêm những bài viết thật đơn
giản, thật dễ thương, thuyết phục
nông dân hãy trung thành với GAP.


Không phải vô duyên Beo dùng
từ dễ thương ở đây. Cùng một số lời,
một đằng bỏ vốn 10 một đằng bỏ 5, đến gian thương ngay thương  cũng không chọn bỏ 10 nữa là nông dân, nhất
là nông dân. Chỉ có cách nỉ non tỉ tê thuyết phục, chỉ ra món lời nhân đức họ nhận được ngay, từ cả triệu người tiêu dùng. Nông
dân mình, gì chứ khoản ấy, vô cùng hào phóng.


Nếu thuyết phục không nổi, lì
quá thì dùng  bài cuối là nâng cái GAP
kia lên thành…pháp lệnh

, bắt buộc phải làm theo.


Beo cho rằng những thông
tin  của Tuồi trẻ đi đúng vào gốc của
vướng mắc thực hiện GAP hiện nay. Một vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe
của quảng đại quần chúng mà hầu như  rất
ít báo quan tâm, đặc biệt  báo chuyên của…nông dân

.


*** Tin thiếu thông tin (nội
bộ) nhất thuộc về Vietnamnet.


Vụ này, dẫn giải sau, hen!...ăn
nói nửa chừng  xuân, vầy mới dzui!

 

*** Tin hài nhất thuộc về vnexpress, không
cách gì nhịn nổi cười.