Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM

NAMSTER DO
1. Biểu tình nhiều quá giờ chả hiểu là biểu tình vì cái gì nữa? Vì cá, vì môi trường, vì sự minh bạch hay muốn lật đổ chính quyền? Hỏi thì mỗi người nói một mục đích, chả biết đâu mà lần nữa!
2. Thực sự các bạn nghĩ cứ biểu tình thì chính quyền sẽ tự xấu hổ và tuyên bố sụp đổ hả? Hay là chúng ta đang tiến dần đến phát triển bạo động trên diện rộng để dẫn đến thành lập quân đội mới lật đổ chế độ? Ai chỉ hộ cái đích cuối cùng với?
3. Thế giả sử như tất cả các cái trên đều đạt được, thì sau đó ai sẽ lãnh đạo đất nước? Đảng nào? Đã được thành lập chưa? Có cá nhân nào có năng lực lãnh đạo ko hay cũng giống như lần trước, đấu tranh và chiến tranh thì giỏi nhưng thời bình làm như cứt?
NGUYEN NHAT CUONG
1. Dạ anh, biểu tình để người dân nói lên quan điểm của mình khi không ai nói thay họ. Anh nói "biểu tình nhiều quá chẳng biết vì gì nữa" cũng đúng khi trình độ tự tổ chức chưa cao và người tham gia ngày một nhiều. Nhưng em nhận thấy người dân cũng làm ngày một tốt hơn. Khẩu hiệu Nước sạch và Minh bạch vẫn là mang tính nhất quán và thông suốt thời gian vừa qua.
2. Cái đích của biểu tình không phải là bạo động và lật đổ. Mục tiêu đầu tiên của biểu tình là yêu cầu được lắng nghe và được đối thoại. Những thay đổi cụ thể mà nó mang lại có thể nhỏ và từng bước một, thay đổi được một phần của cơ chế cũng đã là thành công, từng bước một.
BEO HONG
Namster Do đặt vấn đề cực kì đúng. Mọi cuộc cách mạng đều cần có thủ lĩnh và cương lĩnh. Những cuộc "tập dượt dân chủ" như vừa qua, giá mà dừng lại như comment của Nguyen Nhat Cuong thì tốt biết bao nhiêu. Đây là nhận thức đúng về dân chủ. Và một khi có nhận thức đúng, thì tiến trình dân chủ mới thực sự đẩy nhanh lên được.
Mình giữ quan điểm cho rằng khuyếch trương những vụ như mẹ con cô Mỹ Uyên là nhăng nhố, không đạt được bất cứ mục đích gì. Tố cáo chính quyền tàn ác ? Tố cả chục năm nay rồi, các tổ chức quốc tế vào cuộc lên tiếng cả rồi, chính quyền có "sợ" không hay ra tay đàn áp mạnh hơn ?
Những điều nhãn tiền như thế còn chưa nhìn ra, mong gì nhìn xa hơn.
Chưa có gương mặt nào thực sự thuyết phục xứng làm thủ lĩnh.