Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

VIỆT KÌU VÀ VIỆT GIAN


Nếu như bây giờ Beo biên ra chuyện ai bán Phạm Thị Hoài và Nguyễn Hưng Quốc để đến nỗi  hai người ấy bị đưa vào diện cấm nhập cảnh, thì chí ít có tới ba bác nhà văn nghệ kiêm nhà rân trủ bĩnh ra quần chứ chả chơi.


Thật tiếc đây là hai Việt kìu mà Beo kính trọng trong hiếm hoi các nhà văn nghệ đáng để kính trọng. Và ba Việt gian lại cũng là những người Beo quen biết từ hồi nẳm lận, nên sẽ phải cân nhắc viết thế nào cho phải phép.


Hồi Việt kìu còn là của hiếm, là thần tượng của các em gái đứng đường, Beo đã chả mấy kính trọng hai từ này rồi. Nguyên  là một chú Việt kìu, thuộc hàng có giáo dục và cũng không đến nỗi nghèo mấy, vay số tiền không nhỏ mấy của Beo và cho đến giờ này, khi Beo đang ngồi kể chuyện Việt kìu, chú vẫn chưa giả.


Dĩ nhiên chẳng ai vì một chú vay tiền không trả mà túm quần lại 3 triệu người  tinh loại lừa đảo xấu xa.He he, đã có hai trong ba Việt gian kể trên phản ứng, một chửi (gì đâu không á) trước phủ đầu một hòa đàm thông qua vợ. Đề tài này không sợ cũ, Beo làm uột cắp Nam Phi xong sẽ biên chi li. Vui thiệt bác đầu trọc hỉ.