Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

TỘI NGHIỆP CHO BÁO TUỔI TRẺ (tiếp)

Không có bất cứ văn bản hướng
dẫn thi hành các văn bản luật nào của chính phủ thiếu ý: Giao cho bộ TTTT tổ
chức thực hiện việc tuyên truyền cho quảng đại quần chúng nhân dân.


Bộ TTTT gần như cũng không lần
nào quên nhiệm vụ nhờ vả báo chí giúp dùm.


Có bao nhiêu đầu báo, tham
gia vào việc tuyên truyền bắt buộc người dân  phải làm thủ tục  sang tên  khi mua bán xe 
trong nghị định 34, để rồi ba năm sau, khi nghị định 71 cập nhật mức
phạt và công an ra tay phạt, lại nhất 
loạt hô hoán, ngồi trên giời làm luật hay, hồn nhiên như cô tiên Tuổi
trẻ còn viết: nước đến chân mới nhảy
thì chắc chắn là muộn rồi.


Đẳng cấp một tờ báo thể hiện
ở những đề tài định hướng, khuyến khích cộng đồng sống văn minh hơn trong xã
hội đô thị hóa. Phê phán lăng nhăng hay ăn tục nói phét so sánh
Tây-Ta, lưu manh cũng dư làm được báo. Bài báo Beo dẫn là một dẫn chứng.


Nói Tuổi trẻ giờ đáng tiếc,
hay đáng tội nghiệp, là vì vậy.


chửa hết đang biên


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->