Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Này thì sex…

          Dân Mỹ đúng rảnh thật, được ngày thứ Bảy nghỉ ngơi không ở nhà chơi với gia đình mà lại kéo  xuống đường cãi nhau cho việc hợp pháp hóa đám cưới đồng tính. Nửa hoa nửa lá thì đòi quyền tự do dân chủ, công bằng xã hội; một nam một nữ thì mượn lý do tôn giáo và khoa học để ngăn cản; hai bên cứ thế thi nhau gào. Tớ xưa nay không ưa gì bọn ái nam ái nữ thế nhưng với bối cảnh thế giới hiện đại và suy nghĩ xã hội ngay nay, hợp pháp hóa đám cưới đồng tính lại là giải pháp tối ưu.           


          Không hợp pháp hóa đám cưới đồng tính là vì những cặp vợ chồng đồng tính không thực hiện được nhiệm vụ cơ bản của loài người (cũng như loài vật) là sinh sản duy trì nòi giống. Lý do này không còn phù hợp với bối cảnh thế giới hiện nay.  Theo thống kê, dân số thế giớ là khoảng 7 tỷ người, trong đó 40% sống trong nghèo đói với mức sống 2 USD 1 ngày; 25.000 trẻ em chết mỗi ngày vì điều kiện sống dưới mức cơ bản và 1 tỷ người bước vào thế kỷ 21 không có khả năng đọc và viết. Và những con số này tiếp tục tăng mỗi năm với tỷ lệ cao hơn. Vì thế, nhiệm vụ cơ bản của loài người hiện nay không còn là sinh sản duy trì nòi giống nữa mà chính là cải tạo nòi giống.


          Hợp pháp hóa đám cưới đồng tính sẽ hợp pháp hóa quyền nhận con nuôi của những cặp vợ chồng đồng tính. Theo UNICEF thì thế giới đang có khoảng 210 triệu trẻ em mồ côi. Nếu hợp pháp hóa đồng tính thì sẽ có hàng triệu cặp tình nhân đồng tính có khả năng nhận con nuôi ( con số chính xác về đồng tính không thể thống kê, ở riêng nước Mỹ tỷ lệ đồng tính vào khoảng 5%), cho nên có thể tạo điều kiện sống tốt hơn cho hàng triệu trẻ em không có gia đình. Đây cũng là một đóng góp cho quá trình cải tạo nòi giống.


          Tớ trước giờ phản đối việc nhận con nuôi của những cặp vợ chồng đồng tính bời vì đứa trẻ sẽ chịu thiệt thòi trong môi trường sống lẫn quá trình hòa nhập cộng đồng. Tớ nhận thấy việc lấy ví dụ đứa trẻ bị cha mẹ bào hành có nhiều khả năng trở thành tội phạm hơn đứa trẻ sống trong tình yêu thương, áp dụng vào trường hợp đứa trẻ sống trong môi trường đồng tính sẽ dễ dàng trở thàng đồng tính là không chính xác. Nếu có một sự giáo dục về giới tính rõ ràng và đúng cách thì đứa trẻ sẽ không bị ảnh hưởng về giới tính của cha me.           


          Ngăn cản cặp tình nhân đồng tính quyền nhân con nuôi vì không đảm bào môi trường sống công bằng cũng lý do không khách quan. Những cặp vợ chồng bình thường cũng chưa chắc chắn sẽ cung cấp một môi trường sống phù hợp cho đứa bé. Họ có thể bạo hành, lợi dụng đứa bé cho mục đích riêng, hay cuối cùng nhận ra họ không có tình cảm hoặc khả năng nuôi dạy đứa trẻ để rồi bỏ rơi thì đứa trẻ sẽ có một cuộc sống khắc nghiệt hơn để rồi trở thành 1 phần tử xấu. Cho dù đứa bé lớn lên và thích người cùng giới vì cha mẹ đồng tính thì 10 người đồng tính mà giúp ích cho xã hội thì vẫn tốt hơn 1 người bình thường mà reo rắc tội ác.


          Ngoài ra, vấn đề đứa trẻ sẽ bị xa lánh, đối xửa khác biệt trong môi trường xung quanh thì lỗi ở đây chính là những định kiến xã hội và những suy nghĩ bảo thủ tồn tại cả ngàn năm. Những người có trách nhiệm truyền bá tư tưởng, những nhà giáo dục, và ngay cả những cơ quan làm luật đều có nghĩ vụ xóa bỏ những định kiến và những suy nghĩ bảo thủ đó. Xóa bỏ không chỉ để giúp đỡ những đứa trẻ sống trong gia đình đồng tính có thể dễ dàng hòa nhập cộng đồng, mà còn giúp xã hội văn minh hơn. Đây cũng là một việc làm trong quá trình cải tạo giống nòi.


          Hợp pháp hóa đám cưới cùng giới tính sẽ tạo ra một phong trào ăn theo, bắt chước. Thật ra không phải. Nếu những người bắt chước, ăn theo trở thành những người ái nam ái nữ thì dần dần họ nhận ra những việc làm của mình không phù hợp với suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, thì họ sẽ trở lại và cư xử đúng như suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Còn nếu họ nhận thấy việc họ làm mang lại sự thoải mái trong cuộc sống thì bản thân họ là những người đồng tính mà chưa nhận ra. Tớ biết khối chuyện đàn ông cưới vợ, đẻ con, và cuối cùng nhận ra họ thích đàn ông hơn để rồi li dị và sống cuộc sống cùng giới tính. Cho nên ở đây tớ nhấn mạnh việc giáo dục giới tính là tác động mạnh mẽ nhất trong việc hình thành giới tính mỗi cá nhân trong xã hội chứ không phải là phong trào ăn theo, bắt chước. 


          Bàn chuyện Mỹ là thế chứ Việt Nam vấn đề này thì còn xa, thế nhưng bắt đầu từ bây giờ chúng ta cần phải có sự chuẩn bị cải tạo tư tương để xóa bỏ những định kiến và suy nghĩ bảo thủ giúp xã hội văn minh hơn. Ít ra tránh được một ngày thứ Bảy náo loạn.(Zai xinh viết)


cảnh cáo lần 1

Làm tình giữa chốn công cộng thì dứt khoát không phải con người.


Hôm qua có một nhân vật nào đó, biết tôi khá rõ, đã bẻ khóa vào blog tôi bậy một bãi về sex.


Cảnh cáo lần 1.