Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

He he he!


Hôm nay có một loạt các bạn kích tớ phản pháo
lại bạn Dương Thu Hương. Dưng mà các bạn nhầm to. Đứng ở góc độ liền bà, viết
thế về tớ là một nhời khen hết nhẽ đấy, bởi có hàng triệu liền bà, đang mơ được
giống tớ, chắc chắn luôn.


Trên đời này, mấy ai kém mã đến mức mắt thẩm
mỹ viện hai mí mông ngực sillicon, lại còn già chát chúa, vẫn được giai bao. Mà
lại giai ngon, chức cao vọng trọng tiền bạc phủ phê. Không tận hưởng sự sướng
vui ấy, quả là phí hoài.


Kết luận thế nhé.