Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

CHÉP NHANH

***Ủy viên trung ương phải có tầm nhìn chiến lược. Chép câu này lại không quên pà nó mất khi bầu bán ranh
ngôn hài nhất trong năm. Hài bởi ai nhắc đến trong bối cảnh của nó cũng phì
cười, lượn thêm mấy forum cũng thấy các bạn ấy ngặt ngẽo. Trường hợp hai thế
giới thật ảo đồng lòng cười thế này là hiếm khi và quý, lắm lắm.


***Ra đi chị, Hà nội tiết thu đẹp lắm, mấy phố cổ treo đèn lồng đỏ rực như
phố nhà thổ.
Đỏ, ắt hẳn là màu chủ đạo của dân Tàu, đếch phải Việt ta. Ta
là phải nâu cơ, nó mới là nền nã là kín đáo, nó lại còn tươi màu suy nghĩ

dư nhà bác 
nhạc sĩ tý tẻo gì ấy nâng tầm thêm.


 


Đang biên tiếp, ngày nay sao gặp nhiều câu hay thế
không biết