Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

National wanking

Copy từ blog An hoang trung tướng


Vụ Chau Ngo's Fields Medal Trung Tướng đã có nhời rùi, dưng bấuchí cáchmạng suốt tuần jerk-off, khiến Trung Tướng không khỏi bực mẹ cả mình.


Cô Ngo giật Fields, tầmcỡ đươngnhiên quốctế, dưng khác chó cô Lý Đức đoạt Vôđịch Thểhình? Ýnghĩa của nó với tôngdật nầy, chả gì hơn một niềm anủi.


Quốcdân Lừa triềnmiên hènmọi, thì sự anủi luôn là hànhvi cầnthiết, dưng tự anủi bốcđồng đến bệnhhoạn như trườnghợp cô Ngo, hahaha, cực khó hưởi.


Fields Medal là cái óeđ?


Nó là cái bổi dân mần Toán Lýthuyết đặt ra úylạo lẫn nhau, giữa cơman bổi Toán khác: Abel, Beal's, Bôcher, Clay, Cole, Nevanlinna, Shaw, Wolf..


Và xiền từ Fields thấp nhất hehe.


Khoản CAD15000, quãng 10,000 Tơn, bốn năm một lần, chia tới bốn toángia, vịchi mỗi cô nhận 2,500 Tơn, óeđ bằng đôi giầy Hermes.


Bổi Wolf lìutìu của mấy chú Jews cũng 100,000 Tơn.


Bổi Abel của Hànlâm Khoahọc & Vănchương Norway mới xứng Nobel Toán, 1 trẹo Tơn, mỗi năm một nhát.


Đừng nói xiền bé dưng dé nó nhớn nhế các cô. Phàm cáigì ít xiền, thì khôngthể nhiều giátrị.


Bẩy chục cô chén Fields so far, nhõn 2 cô khiến nhândân tưbản nhớ tên, là Terence Tao và Grigori Perelman. Cô thứ nhứt vì tên nghe kêukêu, cô thứ hai vì ỉatoẹt tấttật các loại giảigiủng, kểcả Abel.


Ngay Andrew John Wiles, Khoaitây tántụng "Toángia Vĩđại Nhất Thếkỷ", cũng óeđ có Fields, do quá tuổi hehe.


Vậy tạisâu Fields Medal được bơmvá ghê thế?


Tại nó được xét bởi IMU (International Mathematical Union), cộngđồng Toán.


Bọn bỏn IMU, hãmlìn như mọi giàhói bằngcấp chứachan, khinh Hànlâm Norway óeđ đủ tưcách trao prize Toán. Hãm nhở?


Tómlại Trung Tướng óeđ thích Fields, vưỡn ủnghộ Lừa vinhdanh Chau Ngo. Tinhiên vinhdanh kiểu thúi khắm như Xứ đang hùnghục, thì hehe, nó chính là national wanking bấthủ.


Có dững phátminh Toán kỳvĩ mà giảndị, chẳng đua một Prize nầu, Huânchương nầu, Mềđay nầu, dưng nhânloại quỳ mọp biết ơn mãimãi: Thuậttoán Mãhóa MD5 của Ronald Rivest, Giaothức Mạng Đồngđẳng Bittorrent của Bram Cohen, hay Côngthức Xếphạng Tìmkiếm Google Ranking của Hai Thằng Gúc.. Khoaitây đấy.


À quên, bảnthân Robert Langlands không xơi Fields.