Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

ĐIỂM DANH TRỀNH A SÁNG

Mi luôn luôn làm người khác té bật ngửa; Chị giỏi
thiệt, làm người ta tò mò cực độ, rồi chỉ bằng vài câu của chị làm người ta hẫng;
Đàn bà không bao giờ hết bí ẩn, nhất là bà chị


Đây là một số tin nhắn Beo
nhận được kèm theo câu hỏi Trềnh A Sáng là ai? Nhiều nhất là từ Tuổi trẻ và tất
cả đều nhắm vào mỗi một cái tên quen. Nhanh nhất cho đến khi đi Myanmar về mới
có thời gian biên  cụ thể và đầy đủ, từ
giờ tới đó on-off, viết được chữ nào hay chữ đó và sẽ  chỉ ra cái tên đầu tiên khiến các bạn bật ngửa cuối năm chơi cái đã.


*** Trềnh một. Trềnh này khi
đi làm báo thì không mấy số má gì.


Trước giải phóng, có hai ông
trùng tên trùng họ, chỉ khác mỗi chữ lót, đọc trẹo họng rất khó nhớ. Riêng Beo
thì thường xuyên lộn người nọ với người kia, dù một trong hai người là ông thầy
(không lương) đầu tiên dạy Beo viết thể thao: Lý Quý Chung và Lý Chánh Trung.
Sorry hai ông lần nữa vì không biết viết thế đã đúng chính tả chưa nữa.