Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

THƯ GỬI BUSINESS WEEK

Copy về đây bức thư của bác Lê Hồng Giang gửi Business week đăng trên kinhtetaichinh.blogspot.com. Nếu ai
thích tìm hiểu về mảng đề tài này thì đây là blog  nên đọc nhất hiện nay.


***


Tôi vừa gửi bức thư này
cho Bloomberg's Business Week về một bài báo của họ loan tin IMF có thể sẽ phải
giải cứu hệ thống ngân hàng VN. Mặc dù tôi rất critical với nhiều vấn đề của hệ
thống ngân hàng nhưng cách đưa tin rất giật gân và không chính xác như vậy có
hại không chỉ cho hệ thống ngân hàng mà còn cho toàn bộ nền kinh tế. Tôi nghĩ
nhóm tác giả viết báo cáo này (đặc biệt bác Đinh Tuấn Minh) nên lên tiếng. [Update
11/09
: Bác Đinh
Tuấn Minh
trả lời phỏng vấn VNEconomy khẳng định bài báo này đã diễn dịch
không chính xác bản báo cáo mà bác ấy là tác giả.]


Dear Ms Uyen and Ms Phang,
I was very surprised to see your article "Vietnam Risks Biggest East Asia
IMF Rescue Since 1990s" on Bloomberg's Business Week this morning
(http://www.businessweek.com/news/2012-09-06/vietnam-risks-biggest-east-asia-imf-rescue-since-1990s-economy).
The title suggests that Vietnam's
banking system is on the brink of a collapse and the IMF is about to step in to
fund a rescue program. You refer to a recent report to the Economic Committee
of the National Assembly as your source, but the report has only one sentence
referring to the IMF:
"Chúng tôi cho rằng NHNN nên hình thành một quỹ tái cấu trúc hệ thống ngân
hàng được đảm bảo từ nguồn vốn tiết kiệm từ chi tiêu thường xuyên của Chính phủ
hoặc từ vay các quỹ tài chính quốc tế mà Việt Nam tham gia, chẳng hạn
IMF."

which could be translated as:
"We think SBV should establish a restructuring fund for the banking
system which is funded by a cut from the current operating budget of the
government or loans from international organisations in which Vietnam is a
member, for example the IMF."

I don't see any evidence from the report that Vietnam is going to borrow from the
IMF to rescue its banking system as the title of your article suggested. The
above sentence is even not a recommendation to borrow from the IMF, it merely
suggests the IMF as one of possible funding sources.
Note that this report clearly indicates on page 18 that the analyses,
assessments, and conclusions of the report reflect the authors own opinions,
not of the Economic Committee or the UNDP Project which funds the report
preparation. Thus the report should be seen as an independent research, not the
view or opinion of the National Assembly or the government of Vietnam.


Although your article spots
on many economic issues in Vietnam,
I have to say that the title is very misleading and sensationalised.
Unfortunately the distorted perception that Vietnam is about to ask for an IMF
rescue has spread out to other venues such as the BBC and RFA. I think Business
Week needs a correction to that misleading title and a clarification update to
the article.
Yours Sincerely,


Le Hong Giang

Declaration: I know some authors of the report personally but I have no
connection with the above mentioned report and no interest in the banking
sector in Vietnam.
I also have no intention to defend the banking sector or any restructuring
program by the government. This letter is my sole opinion


 


Tạm
dịch tiếng Việt:


Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy bài
viết
“Nguy cơ Việt nam trở thành quốc gia lớn nhất Đông Á kêu gọi IMF  giải cứu kể từ những năm 1990" trên Business Week của Bloomberg
sáng nay
.  Tiêu đề cho thấy rằng, hệ thống ngân hàng của Việt Nam đang trên bờ vực của
sự sụp đổ và IMF
chuẩn bị cho một
chương trình
giải
cứu
. Quý vị dẫn nguồn từ một báo cáo
gần đây
của Ủy ban
Kinh tế
của Quốc hội, nhưng báo cáo này chỉ có một câu
đề cập đến IMF:


"Chúng tôi cho rằng
NHNN nên hình thành một quỹ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng được đảm bảo từ
nguồn vốn tiết kiệm từ chi tiêu thường xuyên của Chính phủ hoặc từ vay các quỹ
tài chính quốc tế mà Việt Nam tham gia, chẳng hạn IMF."

Tôi không
thấy bất kỳ bằng chứng
nào từ báo cáo rằng, Việt Nam sẽ
vay vốn từ
Quỹ Tiền tệ
Quốc tế (IMF)
để giải cứu hệ thống ngân hàng của
mình như  tiêu đề  bài viết của quý vị. Câu trích dẫn trên thậm chí còn
không phải là một đề nghị vay vốn từ IMF,
nó chỉ cho thấy IMF thể
một trong những
nguồn tài trợ
khi cần.
Lưu ý trang 18
của báo cáo chỉ rõ,  các phân tích, đánh giá
kết luận
của
bản
báo cáo là của các tác giả chứ
không phải của
Ủy ban Kinh tế
. D
án
do UNDP tài trợ.
vậy, báo cáo
nên được xem như một nghiên cứu độc lập, không
phải ​​quan điểm
của Quốc hội hay Chính phủ Việt Nam.
Mặc dù bài
viết của
quý vị điểm về nhiều vấn đề kinh tế
ở Việt Nam, tôi phải nói rằng tiêu đề là rất sai lầm
mang
xu hướng giật gân
. Thật không
may
, nhận
thức
méo mó rằng
Việt Nam yêu cầu
IMF giải cứu
đã lan rộng ra các
địa
chỉ khác như
BBC và RFA. Tôi
nghĩ rằng
Business Week cần
điều chỉnh  tiêu đề gây hiểu lầm và làm
sáng
tỏ lại trong
bài viết.
TB: Tôi biết một số tác giả của bản báo cáo trong quan hệ cá nhân nhưng không
liên hệ nào với
bản báo cáo này không quan tâm đến lĩnh vực
ngân hàng
tại Việt Nam. Tôi
cũng không có ý định  bảo vệ khu
vực ngân hàng
hoặc bất kỳ chương
trình
tái cơ cấu
nào của chính phủ. Lá thư
này là
ý kiến
​​riêng của tôi.


<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->