Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

BÁO THANH NIÊN BÊNH DOANH NGHIỆP: TỨC CƯỜI CHƯA

link
đây
 


A.   167 tỉ X 9 tháng X
14% (lãi xuất ngân hàng giả định ở mức thấp nhất) = 21, 042 tỉ ( hai mốt tỉ
đồng, làm tròn số). Đây là con số giả định nếu HAGL đem số tiền nợ thuế kia gửi
ngân hàng.


Trong khi thực tế, Hoàng Anh
Gia Lai chỉ phải nộp phạt cho số nợ thuế 167 tỉ  là hơn 2 tỉ đồng.


B.   Hiện tại HAGL vẫn đang có trong tài khoản khoảng 2.400 tỉ
đồng và điều này hoàn toàn có thể kiểm chứng được. Vì lượng tiền này chúng tôi
dự định sử dụng cho một số kế hoạch của công ty nên mới xin gia hạn thuế.


Số nợ chỉ chiếm 7% số tiền
mặt HAGL “khoe”. Nếu một số kế hoạch của công ty
đầu tư thì không doanh nghiệp nào lại đem xài hết 100% số tiền mặt hiện có. Tức
là 7% kia hoàn toàn nằm trong phần trăm dự trữ, không có bất cứ lí do gì biện
minh cho được.


Từ A và B có thể dẫn đến kết
luận, phải viết đầy đủ là, HAGL chây ì thuế  với sự đồng lõa của Cục thuế
Gia Lai.


C.   Chiểu theo nguồn
dưới đây, hiện tổng nợ của HAGL là 15 ngàn tỉ. Trong đó, nợ ngắn hạn ngân hàng
là 2.2 ngàn tỉ. Dài hạn là 3.4 ngàn tỉ. (có thể kéo xuống trang 28 đọc cho
nhanh).http://www.hagl.com.vn/UserFiles/file/HAG%20%E2%80%93%20BCTC%20hop%20nhat%20Quy%20IV%20-%202011.pdf 

Dĩ nhiên, không ai chỉ nhìn duy
nhất con số tổng nợ để phán xét năng lực một doanh nghiệp.


Nhưng hoàn toàn có thể dựa
vào những con số ấy để ”đọc” ra phía sau của sự việc nợ thuế kia là gì để nếu
có muốn bênh doanh nghiệp, tìm ra được những câu hỏi không  sặc mùi PR pha chợ búa, như của Thanh niên.


Có người bảo phụ trách truyền
thông ở HAGL nguyên là phóng viên Thanh niên. Biết điều này, không thể không
buột miệng hèn chi. Hèn chi sau ngần
ấy năm, hình ảnh Bầu Đức vẫn chỉ thuần là nhân vật …lắm tiền.