Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

THAY NHỜI QUẢNG CÁO KIÊM CẢM TẠ


(Trung thực là cứ để mục đích quảng cáo lên trên cảm tạ)
Dạ!
Kính thưa quan viên hai họ
Kính thưa cái lọ lộc bình
Kính thưa gia đình ông trưởng xóm
Kính thưa cái nhóm nông hội
Kính thưa cái đội sản xuất
Kính………
Cuốn sách này là cuộc chơi của những người đàn bà. Chúng tôi có thể khác nhau nhiều thứ nhưng có chung một điểm, bản thân không tự coi đây như một “tác phẩm văn học” mà là những chia sẻ với bạn bè trên mạng, nay hiện diện ở một hình thức khác: sách in. Chỉ là những chuyện vụn vặt đời thường thôi nhưng là những điều mà chúng tôi và những người đàn bà khác quan tâm.
Với đàn bà, được chia sẻ đã là hạnh phúc.
(Theo nhời trong sách).
Mong bà con cô bác anh chị em dón tay làm phước mua sách hộ chúng em. Tòan bộ phần tiền chúng em nhận được sẽ chuyển thành khăn áo cho các bé em nghèo.
Cảm ơn những người bạn đã bền bỉ kiên nhẫn cả năm giời cho những chuyện vụn vặt đời thường của ba mụ già, xấu người xấu cả nết,  được in ra.
Beo thị nay kính!