Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM: TRÒ CHƠI CHÍNH TRỊ HẠNG XÒANG - tiếp

Beo thấy gì từ kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm?
1. Bộ máy chính phủ là một  tổng thể thống nhất và quan hệ hữu cơ nhau. Bất chấp mọi tiêu chuẩn tín nhiệm chung nhất, việc mức độ tín nhiệm 22 thành viên có khỏang cách lớn như vậy là một sự bất hợp lý.
Đất xây thuộc địa phương, tiền xây thuộc Bộ kế họach đầu tư, tại sao bà Tiến chịu hết trách nhiệm về việc bệnh viện quá tải. Quốc hội, một mặt hối thúc chính phủ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, mặt khác lại đòi hỏi bà Tiến-tức chính phủ- phải quản lý giá thuốc. Cử tri có quyền nghi ngờ rằng, các vị đại biểu của mình không hề biết khái niệm kinh tế thị trường.
2. Bộ quốc phòng là một bộ đặc thù. Nói ví von nó như những con robot, được điều khiển bởi một nhóm có quyền lực cao nhất quốc gia. Thước đo cho người đứng đầu là sự trung thành với chế độ. Mọi đánh giá khác đều không mang bất cứ giá trị gì.
3. Ngay trước kì họp, vị bộ trưởng đăng đàn báo chí khá nhiều và khá mạnh miệng đòi thay đổi thể chế, cả chính trị và kinh tế, đã đứng chót bảng tín nhiệm. Điều này  cho thấy- ngòai tác dụng ngược của việc lạm dụng báo chí, một cuộc cách mạng về xu hướng phát triển đất nước, hay nói cách khác, công cuộc đổi mới lần thứ hai chưa thể diễn ra, ít nhất trong vòng ba năm rưỡi nữa.
4. Kết quả một cuộc bỏ phiếu, chỉ mang tính tham khảo chứ không phải để ra một quyết định, về lâu dài sẽ bị các phe phái lợi dụng cho những cuộc hạ bệ. Mà phe phái của ta, cũng dừng ở lợi ích vật chất, đừng mơ những cuộc tranh chấp về tư tưởng.
Bởi, nó quá cao sang.
còn tiếp

P/S: Tại Mỹ, từ năm 1937, viện Gallup đã duy trì một cuộc thăm dò (hiện nay là hàng tuần) về tổng thống. Một câu duy nhất: Bạn có tán thành về cách tổng thống đang thực thi nhiệm vụ của ông ấy không ? Tuy không phải là một tổ chức của chính phủ nhưng khi số lượng câu trả lời ở ngưỡng nguy hiểm, Văn phòng tổng thống phải có thông cáo giải trình.

Trong tòan bộ hai nhiệm kì tổng thống của Clinton, tuần có số phiếu ủng hộ cao nhất là vào khi ông điều trần chuyện, có làm tình với Monica Levinsky hay không.

BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM: TRÒ CHƠI CHÍNH TRỊ HẠNG XÒANG

Kì thực, Beo định đợi đến khi quốc hội kết thúc kì họp, nghe xem còn đại biểu nào phát biểu về vụ bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên lãnh đạo nhà nước, mới viết entry này. Tuy nhiên, sau phát biểu của bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội, thì có thể kết luận như tựa đề trên là được rồi.
Lí do. Beo sẽ giải thích trên bề nổi của sự việc trước. Còn bản chất thật sự của việc lấy phiếu đang diễn ra hiện nay, nó thuộc về mặt âm u của chính trường Việt, nên cần cân nhắc khi viết ra công khai.
(Những chữ in nghiêng là phát ngôn của bà Nga-và trong entry này, bà đại diện cho số nhiều).
Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141120/can-cu-nao-de-mac-dinh-tat-ca-deu-duoc-tin-nhiem/674265.html
*** Thứ nhất, bà Nga không nắm được bản chất của việc lấy phiếu tín nhiệmbản chất của lấy phiếu là “thăm dò mức độ tín nhiệm”. Phàm thăm dò mức độ, việc định danh ra 3 mức độ hay 10 mức độ đi chăng nữa là điều hòan tòan không quan trọng, thậm chí nó có thể thay đổi theo từng kì. Bản chất chính trị của 3 lọai phiếu đó là đồng lòng, ko đồng lòng hay trung dung. Đó không phải là lọai phiếu phủ quyết hay không phủ quyết để có thể dẫn đến hệ lụy: hạn chế quyền của đại biểu trong trường hợp đại biểu không tín nhiệm một chức danh nào đó.
Sự phân biệt này là cực kì dễ dàng: dựa vào việc xử lý cuối cùng với số phiếu. Lọai phủ quyết  buộc phải dẫn đến kỉ luật, cách chức, miễn nhiệm… Còn việc thăm dò như hiện đang, chỉ có ý nghĩa giúp người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động (nhắc lại là Beo đang nói bề nổi của vấn đề).
*** Từ chỗ không nắm được bản chất, bà Nga đã nhầm lẫn đối tượng thụ hưởng kết quả của việc lấy phiếu: mục đích lớn nhất của lấy phiếu tín nhiệm là nâng cao hiệu quả giám sát.
Giám sát họat động của nhà nước là nhiệm vụ của quốc hội. Hiệu quả giám sát cao hay thấp thuộc trách nhiệm đại biểu quốc hội. Đặt mục đích (lớn nhất) cho việc lấy phiếu là nâng cao hiệu quả giám sát, bà Nga có tham vọng một mũi tên  hạ 2 con  chim. Bởi như vậy,  con số phiếu kia cũng đồng nghĩa là thước đo cho họat động của chính quốc hội.
Và nếu thế, thì việc lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong suốt nhiệm kì 5 năm như bà Nga đề nghị, là quá ít. Nó phải được bầu bán trong từng kì họp quốc hội, tức 6 tháng/lần.
*** Beo không quan tâm đến ông A ông B cụ thể đã phấn đấu, rèn luyện ra sao để đại nhảy vọt trong bảng xếp hạng sau 17 tháng, tính từ lần 1 đến lần 2. Bởi Beo đặt mục đích,  những lá phiếu  sẽ tác động thế nào đến chiến lược phát triển xã hội của chính phủ. 
Xét trên tầm ảnh hưởng chính trường, xét trên tầm trí lực của đại biểu quốc hội hiện hành và xét thêm cả cơ chế tổ chức của ta (ban chấp hành trung ương Đảng mới  thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất), thì những lá phiếu tín nhiệm hay bất tín nhiệm kia, thậm chí còn chẳng ảnh hưởng nổi tới những vị trí lãnh đạo đất nước trong nhiệm kì tiếp theo.
Mong gì những điều thiết-thực-vĩ-mô hơn, ở nó.