Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

DÁO XƯ MỸ

Suýt đứt cuống họng vì nghẹn,
khi vừa ăn vừa đọc cái phỏng vấn trên RFA. Anh giai này là dáo xư dạy khoa bang
giao quốc tế, không phải trường lởm  Việt, Mỹ à.


Anh ấy bẩu thế này. Tôi nhớ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam (hồi tháng giêng năm rồi), Việt Nam có cử một người sang Trung Quốc và đưa lời
mời chủ tịch và tổng bí thư Trung Quốc sang thăm Việt Nam .


Ra là thế, đại học Mỹ dạy bang giao nhau thế. Việc  qua lại của nguyên thủ quốc gia, như ới ông
hàng xóm, qua tao nhậu không mày,
vậy.


Trình tự của việc bang giao Việt-Trung, cũng như Việt với
nước n nào đó, diễn ra  rất khác. Đầu
tiên xem xét mục đích ý nghĩa yêu cầu thực tế của việc bang giao, thứ đến đồng cấp ngỏ lời mời. Có
nhời mời trực tiếp (như anh cận vương
mới nhất đây do người đẹp Doan Thị dụ khị khi sang bển), có nhời gián tiếp bằng cuốc thư do
Đại sứ chuyển. Chỉ khi đại sứ tị nạn chính chị
trốn biệt tăm tích, thì mới xảy ra tình huống như dáo xư Mỹ chỉ dạy trên kia.


Kế đó, gật-lắc rõ ràng không bàn, nếu chỉ hứa
hẹn sẽ thủng thẳng xem xét xắp xếp, nước chủ nhà, máu nghênh đón quá thì
tìm cách tác động. Còn tác động ra sao, là việc của dân XỊA và ngoại giao nằm vùng.


Sau rốt, lịch trình nội dung toàn
bộ cuộc bang giao là công việc của
các  bộ phận chức năng. Anh nước nhỏ nhỏ
cũng dăm ba chuyến bay qua bay lại, anh nước to to miễn tính. Ví như anh Ôlàlá
đài các, riêng việc dắt theo mấy chó mấy xe an ninh, cũng đã tốn cỡ ngần ấy chuyến khứ
hồi.


Việt Nam có thể yêu cầu Trung Quốc điều thứ nhất là
ra lệnh cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo chấm dứt những luận điệu và đe dọa đánh Việt Nam . Thứ hai,
trong điều đình họ có thể định lại một cách bán chính thức vùng đánh cá gần đảo
Hoàng Sa.


Thông tin mật rò rỉ. Anh Một nhát chính thức yêu cầu anh Cận vương ra lệnh cho tờ Hoàn Cầu
Thời Báo chấm dứt những luận điệu và đe dọa đánh Việt Nam. Anh Cận Vương đáp trả kiên
quyết,
cứng rắn bằng cách yêu cầu tờ Yêu đương & Cuộc Sống chấm dứt ngay tức khắc việc so sánh
trym đàn ông Tàu ngắn hơn đàn ông Việt.


Cái thứ hai của anh dáo xư,
thì chỉ còn nước cắn rơm cắn cỏ lạy anh ấy thôi chứ không bình gì được nữa.
Trong những chuyến thăm song phương một hai ngày, tầm nguyên thủ hay bồ đoàn léo rỗi hơi ngồi
điều đình. Nó chỉ kí hoặc chứng kiến kí những cái, đã được điều đình từ tám
kiếp.