Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

Giai mẹ

Giai mẹ ăn...Giai mẹ chơi đàn ....Giai mẹ khoái trá...Giai mẹ ngủ. A ha, gái này mới tinh, lai Philippine. Cô Hồng Kông xưa 2 tháng  òiMẹ là mẹ thích nhất Giai mẹ chiều em......và quý cháu.