Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

LỖI MÙA


Nó đậu ngay bùng binh. Bó cuối
cùng trên giỏ xe cuối ngày xuống đã thẫm, nó bán có nửa giá bình thường, 20
ngàn.


Mua như một thói quen, chẳng
hy vọng nở từ lớp áo ngoài sen đã xỉn bởi một ngày chói chang nắng theo nó lang
thang khắp phố.


Và sáng nay….


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

 Sinh nhật cùng mẹ của tình yêu nhỏ, nhưng
đang công du ở Thượng hải


Cũng sinh nhật cùng mẹ của tình yêu nhỏ,
lại cũng công du, ở  Hà nội, hai năm sau.


Và sáng nay, ước một sự giải
thoát…


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

CHẾT BỞI TRUNG QUỐC

 Vừa xơi món này xong hồi
trưa. Có thời gian sẽ biên cẩn thận.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->