Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

CHỚ GIÀU ÓC TƯỞNG BỞ

Vì người chat là một nhà báo đang sống ở TaiLong,  nên tôi trả lời một lần nữa, dù tôi đã viết khá rõ ràng ý này: Theo cô những bài viết trên mạng xã hội vừa qua có tác động gì đến thiên đình không? (Và nói toẹt luôn, có phải cháu muốn ám chỉ Trương Huy San-Huy Đức-Osin, Ba Sàm, nguyen cong khe.com...).
Ngay và luôn và chắc chắn: KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG.
Lý do.
1. Mối cố kết hiện nay giữa các thành viên  không phải cố kết về lý tưởng như xưa. Nó chỉ bị tác động bằng chính những gì đã  gắn chặt nó với nhau: TIỀN. (Quyền lực, suy cho cùng cũng chỉ dẫn đến đích cuối cùng đó mà thôi).
2. (Ý này viết rồi) Không có gì mới, những tố giác cũ xì. Đưa con cháu vào các vị trí lãnh đạo, để gia đình lợi dụng địa vị làm ăn, thậm chí cá nhân tham nhũng...Ôhô aitai, một ông Ba nhúng chàm 174 con cỏn (kể cả 2 người khuất  núi) tâm sáng lòng trong chắc ?
Họ, người trần mắt thịt như chúng ta. Trong bối cảnh hiện nay, giữa tận dụng mạng xã hội để hạ bệ đối thủ và  tự vệ trước an nguy của bản thân, nếu là cháu, chọn vế nào? Cháu có nghĩ, không loại trừ tác dụng ngược không?
Cháu có biết một người dân-thờ-cấm-có-sai, hồ sơ đủ để ngồi tù, tội tham nhũng không ?
Cháu có nghĩ, ngần ấy con người nắm tất cả những ngõ ngách tăm tối nhất quốc gia, các quyết định liên quan trực diện đến vận mệnh cá nhân họ và đến con cái họ, lại bị dẫn dắt bởi những thông tin từ những người nghe hơi nồi chõ là chính không?
(Cô mạnh mồm nói nghe hơi nồi chõ, bởi hai bữa  nay đọc các bình luận y như đúng rồi về số phiếu tại HN 14, cười bục bàng quang).
3. Lý do thứ 3 này, cháu ngồi  cẩn thận trên ghế kẻo té: tỉ lệ người đọc trực tiếp được mạng xã hội, thấp lắm.
Cô chấm dứt đề tài này ở đây, vì ngán ngẩm.
Hok zui zẻ zì