Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

VIẾT CHO NHÍM

Định viết đúng ngày Valinhtinh
tặng Nhím còi, người thấy mình thật khổ
chỉ bởi vì để 1 thằng đàn ông ko xứng đáng ra đi.


Tã hết người vì những chuyến
đi liên tiếp. Lão í tặng 2 cái khăn và một hộp Chocolat hình trái tim màu tím
đỏ. Mệt đến nỗi quên  quà cho lão í và nhận quà cũng không buồn cảm ơn, rơi
bộp hộp kẹo cạnh gối, ngủ không đánh cả răng. Lão có vẻ mỹ mãn thấy mình để cái
hộp sến rơi sến rụng cạnh gối nguyên đêm. Ân hận quá, năm nay sẽ tu chí quyết làm
vợ vừa hiền vừa ngoan, với điều kiện lão đừng cãi mình.


*


***