Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

NHÂN QUYỀN- CÁI... GÌ THẾ ?12/11, lần đầu tiên Việt nam trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Beo, như thường khi, không đánh giá sự kiện này theo góc nhìn của đảng  cộng sản và nhà nước, đại khái như nó nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trên trường Quốc tế.
Vị thế, tiếng nói ... thời  hiện tại này phụ thuộc vào việc, tiền nhiều hay ít.
Và Beo, cũng phản đối một số ý kiến cho rằng, sự kiện này là cú tát trời giáng cho đám rân trủ nhố nhăng. Đám này, cần gì phải tát vì sống cũng như chết rồi. Chấp làm gì.
Cái được trong sự kiện này, đầu tiên phải thừa nhận, Việt nam tham gia ngày càng nhiều vào các lĩnh vực chuyên môn sâu của Liên hợp quốc, không chỉ dừng ở mức quan sát viên vòng ngoài như cách nay dăm bảy năm.
Nhân quyền là lĩnh vực cực kì nhạy cảm, nghiêng lệch về mặt tự do tinh thần. Và vì nghiêng về tinh thần nên ngoài một số tiêu chí đánh giá chung nhất toàn cầu ra, nó phụ thuộc rất lớn vào truyền thống văn hóa, vào dân trí và, nói thế nào cho chính xác nhỉ, nó phụ thuộc vào cả di chứng của lịch sử các thể chế chính trị của từng quốc gia.
Thế nên, gần như không thể cào bằng khoảng cách định nghĩa nhân quyền cho mọi quốc gia.
Trong kho tàng triết-học-dân-gian Việt nam, ông bà dạy (như đúng rồi) rằng, Có thực mới vực được đạo, Có phú quý mới sinh lễ nghĩa....
Nơi dân trí của tuyệt đại dân chúng kể cả người thực thi luật pháp còn bất cần pháp luật, nơi người ta hân hoan nghe chửi để được miếng ăn hay bình thản dầm nửa người dưới nước cống để nhấm nháp li cà phê, nơi người ta hoàn toàn không nhận thức được mình đang khổ, thậm chí rất khổ so với thế giới ngoài ngôi làng mình ở... thì họ sẽ dùng những tự do tư tưởng tự do ngôn luận... làm gì, dẫu được biếu tặng dâng cho miễn phí. 

Cái được lớn nhất của việc góp mặt trong Hội đồng nhân quyền là cơ hội vàng cho Việt nam tuyên truyền, giải thích (siêu nữa thì áp đặt) rộng rãi với thế giới khái niệm nhân quyền gắn chặt với đời sống dân sinh, nâng cao dân trí rất thiết thực của mình.
Đây cũng chính là điểm khá riêng biệt mà với nó, Việt nam đã thuyết phục, đã giành được cảm tình lớn nhất của các nước bỏ phiếu hôm 12.
Hình lấy của Khánh Chi Nguyễn