Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

TGM Hà nội Ngô Quang Kiệt từ chức

Trong hai tuần, một đoàn 31 Giám mục  VN đã sang Vatican . Ngay sau khi POP đọc huấn từ, TGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã nộp đơn từ chức, lý do sức khỏe yếu. Trong một năm chờ POP chuẩn y, ông Kiệt hình như đã lui về ở ẩn tại gíao xứ Thái Bình.


Nghe nói khi POP đọc xong, không chỉ ông Kiệt sốc mà nhiều cha VN cũng buồn thiu. Vậy POP đã nói gì


Thư Chung của Hội đồng giám mục VN công bố năm 1980 nhấn mạnh về “ Giáo hội của Chúa Kitô giữa lòng dân tộc”.Khi đóng góp phần đặc thù của mình là loan báo tin mừng của Chúa Kitô- Giáo hội góp phần vào sự phát triển con người về mặt nhân bản và tinh thần, nhưng cũng góp phần vào sự phát triển đất nước. Sự tham gia của Giáo hội vào tiến trình này là nghĩa vụ và là một đóng góp quan trọng nhất là trong lúc VN đang dần dần cởi mở với cộng đồng quốc tế.


Cũng như tôi, anh em biết rằng một sự cộng tác lành mạnh giữa Giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể. Về vấn đề này, giáo hội mời gọi mọi phần tử của mình hãy chân thành dấn thân xây dựng một xã hội công chính, liên đới và công bằng. Giáo hội không hề muốn thay thế các vị hữu trách chính quyền, nhưng chỉ mong muốn có thể tham gia chính đáng vào đời sống quốc gia, trong tinh thần đối thoại và cộng tác tôn trọng, để phục vụ toàn dân. Khi tích cực tham dự vào chỗ đứng của mình và theo ơn gọi đặc thù, Giáo hội không bao giờ có thể chuẩn chước cho mình việc thực thi bác ái trong tư cách là một hoạt động có tổ chức của các tín hữu. Ngoài ra tôi thấy cần nhấn mạnh rằng các tôn giáo không phải là một nguy hiểm cho tình đoàn kết quốc gia, vì các tôn giáo nhằm giúp mỗi con ngưởi tự thánh hóa, và qua các tổ chức của mình, các tôn giáo mong muốn quảng đại phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi.


***


Cũng phải, Vatican là một nhà nước, đời nào hy sinh mối quan hệ ngoại giao cấp nhà nước lấy mấy cái nhà nát Tam tòa hay Nhà chung. Nghĩ tội cho cừu Việt, hay là quay phứt về dựng một ông răng đen mắt toét nào đó lên thờ riêng, chứ suốt ngày ạ ông tóc quăn mũi lõ thì còn phải dằn dỗi nhiều nhiều dài lâu, ngay cả khi ngài đại sứ quán chính thức ngồi ở VN.