Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

NHÂN DÂN

Cày một tay
Gươm một tay
Đời nhân dân muôn nỗi đắng cay
Máu cứ đổ, mồ hôi cứ đổ!

Ôi đất hiền như mẹ thương yêu
Đủ cho ta no ấm rất nhiều
Đủ cho ta sung sướng bao nhiêu
Sao phải đổ mồ hôi lắm vậy?

Sao phải cầm gươm bao nhiêu máu chảy
Khi quân thù kia đến xâm lăng
Cho Tổ quốc ư ? Đâu có ? Phải chăng
Không quyền lợi dân không có Nước
Mà dân ta chẳng có quyền chi được
( By: Petofi - Dịch: Tố Hữu)