Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Tui yêu Việt Nam!

Việt Nam quê hương tôi
Tướng nhiều như sao trên trời
Ra đời giờ toàn tiến sĩ, thạc sĩ
Con nghiện ngập tràn từ nông thôn đến thành thị
Hotboy, hotgirl, sao sáng, sao xẹt, người mẫu, người đẹp... đầy như chợ cá, chợ rau
Và đụng đâu cũng thấy... nhà báo!
By Hòang Liên Sơn