Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

TỔNG KẾT NĂM. KÌ 4

XẠO NHẤT NĂM


*** Một đại da hứa tài trợ xây một ngôi trường 20 tỉ
cho xã Nam Yên huyện Nam Biên tỉnh Kiên Giang. Địa phương háo hức thu dọn  giải tỏa mặt bằng các cháu náo nức chờ trường
mới. Nhiều học kì trôi qua, cỏ lác lên dày, đại da đã thành nghị bà-dày-tai-tiếng, trường vẫn chửa thấy đâu.


*** Một bài văn luận về tiền
bạc của cậu học sinh trường Ams, chiểu theo bài văn thuộc một gia đình rất
nghèo, được tung lên báo. Hoá za, văn khác xa đời. Nhà cậu không hề nghèo. Bác
quận trưởng công an ông đại tá quân đội nhà 3 tầng lầu. Mới đây Hà nội đưa cậu
vào danh sách công dân tiêu biểu thủ đô, nếu lấy tiêu chí viết văn hay thì
thuộc entry này còn lấy tiêu chí con ông cháu cha thì thuộc entry cuối cùng của
loạt entry tổng kết năm.


*** Đặt cục gạch đây bởi tuy
đã hỏi được bác phó chủ tịch tỉnh Quảng Bình rồi, nhưng đợi đích thân ra tận
nơi về sẽ xác nhận chắc chắn sau: vụ clip các cháu ngày 2 lần phải bơi qua sông đi học.


*** Đi xem ruyên ráng Việt
nam đã, sẽ biên tiếp.