Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

VĨ THANH CỰC BUỒN

Nhặt nhạnh trên mạng những
tấm hình, cảm xúc như xoáy vào óc não. Không thể viết được
.


Đây là Lý Công Uẩn trên sân
Mỹ Đình, giống ai hả các bạn ?Xin lỗi các tác giả ảnh Beo không nhớ chép từ đâu nên không
để tên nguồn.