Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

TÔI THÍCH CHÍNH TRỊ, LÀ VẬY

Ngày xửa ngày xưa, có 3 con lợn. Cả 3 cùng có tham vọng để lại dấu ấn gì đó cho đời.
Con thứ nhất tên Tào Tháo. Xảo quyệt, nham hiểm, nó có thể làm tất cả mọi điều, miễn giành chiến thắng.
Con thứ hai tên Lưu Bị. Lưu Bị thích sử dụng những cảm xúc, hay dùng các từ  "chân thành", "tin cậy" để thuyết phục mọi người. Nếu thấy cơ hội được leo cao, thậm chí nó có thể khóc.
Con thứ ba là Tôn Quyền. Nó được thừa kế cả một trại lợn và bắt buộc, đổi mới hay là chết.
Có thể được yêu hay bị ghét, nhưng thành thật mà nói, ba con lợn ấy biết mình là ai và biết phải làm gì cho đời.
Tất cả những con lợn còn lại, biết mỗi ăn tạp.
(Dịch có cải biên từ Joshua Yip)