Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

TRÌNH VIỆT LÙN HAY CAO HAY LÀ CHUYỆN PHÂN NỬA CÁI BÁNH MÌ-KÌ 1

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Bản
gốc từ báo Tia sáng. Khỏi dẫn link vì hầu hết báo mạng vớ được bài tổng xỉ vả
quốc gia, lại dựa trên những nghiên  kíu
của Tây nữa thì thôi rồi, nhất loạt đăng lại.những điều mà bản dịch tiếng Việt chưa nói hết, so với  bản báo cáo do trường đào tạo MBA số một thế
giới Insead thực hiện cho  tổ chức WIPO của Liên
hợp quốc. Và từ chỗ chưa nói hết như thế, Tia sáng kết luận xanh rờn: Những con số khách quan do Tổ chức sở hữu
trí tuệ toàn cầu (WIPO thuộc LHQ) công bố tưởng như vô hồn đã nói lên rằng trí
tuệ quốc gia VN đang ngụp lặn ở nửa dưới của thế giới và với xu hướng ngày càng
chìm sâu, thụt lùi xa so với láng giềng.


Để
đánh giá sự sáng tạo một quốc gia,  điểm
số dựa trên 2 tiêu chí, tạm gọi là Đầu Vào và Đầu Ra. Được tính theo 4 bước
sau:


 


-     
Đầu vào:5 nguồn:


1.
Các viện và tổ chức


2.
Nguồn nhân lực và nghiên cứu


3.Cơ
sở hạ tầng


4.Sự
tinh tế của thị trường


5.Sự
tinh tế của cách kinh doanh


Số
trung bình của 5 chỉ số trên là chỉ số đầu vào của Sáng tạo.


Tia sáng dịch: (1)Các tổ chức
nhà nước, (2) Nguồn lực con người, (3) Cơ sở hạ tầng, (4) Độ chín của thị trường,
và (5)  Mức hoàn thiện của kinh doanh.


Diễn
giải chi tiết ( tức là nửa kia của cái bánh mì) như sau:


1.Các
Viện và Tổ chức:


a.    
Môi trường chính trị


Ổn định chính trị


Hiệu quả của nhà nước


Tự do báo chí và ngôn luận


b.    
Môi trường pháp luật:


Chất lượng luật pháp


Chặt chẽ luật pháp


Chi phí giảm dư thừa


c.    
Môi trường kinh doanh:


Dễ dàng để mở doanh nghiệp


Dễ dàng để giải quyết khủng hoảng


Dễ 
dàng khai thuế


2.Nhân
lực và nghiên cứu:


a.Giáo
dục:


Ngân sách cho giáo dục


Ngân sách cho công chúng / số học sinh


Tổng thời gian cho việc học (năm)


Điểm PISA (chương trình kiểm tra học sinh toàn cầu)
các môn đọc, toán, và khoa học


Tỉ lệ thầy và trò


b.Giáo
dục đại học:


Đăng kí đại học


Tốt nghiệp của khoa học và kĩ thuật


Đăng kí đại học tại địa phương


Đăng kí đại học tại nơi khác


c.Nghiên
cứu và phát triển:


Tỉ lệ các nhà nghiên cứu/ dân số


Ngân sách cho nghiên cứu


Chất lượng của các viện hay tổ chức
nghiên cứu


3.Cơ
sở hạ tầng:


a.Công
nghệ thông tin và liên lạc


Khả năng truy cập


Mục đích sử dụng công nghệ thông tin


Chính phủ điện tử


b.Cơ
sở hạ tầng chung:


Khả năng cung cấp điện (kWh)


Mức sử dụng điện


Chất lượng thương mại và giao thông


Tổng vốn cho cơ sở hạ tầng (%GDP)


c.Vững
chắc của hệ sinh thái:


GDP/đơn vị của năng lượng sử dụng


Hiệu suất môi trường


Tiêu chuẩn ISO 14001 về môi trường


4.Sự
tinh tế của thị trường:


a.Tín
dụng:


Khả năng dễ dàng nhận tính dụng


Tín dụng trong nước cho tư nhân (%GDP)


Nợ của tài chính vi mô (%GDP)


b.Đầu
tư:


Khả năng bảo vệ nhà đầu tư


Giá trị thị trường (%GDP)


Tổng giá trị cổ phiếu giao dịch (%GDP)


Giao dịch của vốn liên doanh


c.Thương
mại và cạnh tranh:


Áp dụng thuế quan


Thuế quan phi nông nghiệp


Nhập khầu


Xuất khẩu


Cường độ cạnh tranh trong nước


5.Sự
tinh tế king doanh


a.Lao
động có kiến thức


Việc làm chú trọng kiến thức


Số công ty có lớp huấn luyện


Doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu và
phát triển


Doanh nghiệp tài trợ nghiên cứu và phát
triển


Điểm GMAT


Số lượng người thi GMAT


b.Sự
liên thông sáng tạo


Đại học/ ngành công nghiệp hợp tác
nghiên cứu


Mức độ phát triển theo vùng


Tài trợ nghiên cứu và phát triển từ nước
ngoài


Dự án liên doanh


Đăng kí bản quyền trí tuệ với nước
ngoài


c.Hấp
thụ kiến thức


Tiền bản quyền và tác quyền


Nhập khẩu công nghệ cao


Nhập khẩu máy tính và dịch vụ thông tin


Nguồn vốn FDI


 


-     
Đầu ra :


1.Kiến
thức và công nghệ được sản sinh ra


2.Sản
phẩm sáng tạo.


TS dịch: Kết quả khoa học
(Scientific outputs), Thành quả sáng tạo (Creative outputs) .


Số
trung bình 2 chỉ số trên là chỉ số đầu ra của Sáng tạo.


Diễn
giải chi tiết như sau:


1. Sản phẩm kiến
thức và công nghệ


a.Sự
tạo thành kiến thức


Bằng sáng chế trong nước


Tiện ích của sáng chế trong nước


Bài báo công nghệ và kĩ thuật


 b.Ảnh
hưởng của kiến thức


            Tăng trưởng quyền lực của đồng tiền


Doanh nghiệp mới


Chi tiêu cho phần mềm vi tính


Số lượng tiêu chuẩn ISO 9001


c.Sự
khuếch tán kiến thức:


Nhận tác quyền và bản quyền


Xuất khẩu công nghệ cao


Xuất khẩu dịch vụ máy tính và thông tin


FDI chiều ra.


 2.  Sản phẩm sáng tạo


a.Sáng
tạo phi vật thể


Đăng kí nhãn hiệu nội địa


Mô hình doanh nghiệp công nghệ thông
tin truyền thông


Mô hình tổ chức công nghệ thông tin
truyền thông


b.Sáng
tạo hàng hóa và dịch vụ


Sức tiêu thụ của giải trí và văn hóa


Số lượng phim rạp/ dân số


Xuất khẩu hàng hóa sáng tạo


Xuất khẩu dịch vụ sáng tạo


c.Sáng
tạo mạng


Tên miền cấp cao


Mã số quốc gia


Wikipedia nhập hàng tháng


Lượng video đăng tải trên youtube


 


-     
Chỉ Số Sáng Tạo: Chỉ số Đầu ra chia cho chỉ số Đầu vào