Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

VÀ THẾ LÀ CHÓ CHẾT…

*** Lạ thật, mình tịnh không
thấy bất cứ điều gì đáng tranh luận bàn cãi nên ủng hộ hay xúc xiểm, nên ngợi
khen hay dè bỉu cái quyết định không cho thuộc cấp chơi golf của BT A# (nhấn
mạnh chữ thuộc cấp). Chỉ là việc làm bình thường, thậm chí quá bình thường nữa
đằng khác của một ông đứng đầu một đơn vị. Nếu bảo rằng đây là hành động đột phá khẩu của vị bộ trưởng thì người
nói hẳn nhiên phải biết rất rõ, 26 ông bộ trưởng khác (có thể biết thêm đời
trước) đã, đang làm gì và chắc chắn chưa từng có một văn bản nào tương đương văn
bản BT A# ban hành. Còn nếu cho đây là hành động phạm quy, hãy chỉ rõ quy số
mấy điều mấy mà nó phạm, tốt hơn đi hoan hô ích lợi của môn đánh golf hay giở nguyên
đống lí luận trên giời dưới biển để áp vào một chuyện vặt.


*** Nhà em nuôi một con chó.
Nó có hai mắt hai tai và  một cái mõm
dài. Thấy người lạ nó sủa vang còn thấy em nó quẫy đuôi mừng tít. Sau nhiều năm
sống trong nhà em, bây giờ nó đã quá già yếu.


Và thế là hôm nay, con chó
chết. Hết chuyện.