Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

MẦN CÁCH MẠNG!!!
Chép từ nhà http://dg0000.blogspot.com/2012/12/man-cach-mang.html#comment-form.
bên ấy vui hơn nhiều
Em ngồi trong song
sắt,
Anh ngồi ngoài song
sắt;
Kính anh che kín mặt


Râu cũng  che kín mặt


Mần cách mạng tởm thật!!!Đầu cuốn cái khăn
trắng


Đùi diện quần đùi
đỏ


Em đứng cùng con
chó


Hô địt mẹ chúng
nó!!!


Bà muốn sắm thanh kiếm nhựa, cưỡi con tàu giấy, cầu cho thầy Khựa nó đánh nó. Đứa nào không cầu cùng bà,  đứa đó ăn máu lồn bà!!!!Hehe quả này thì
vãi đái, bình không nổi!!!

Sữa cách mạng.


A nô, a nô, em nà
phóng viên, em lói thật em nà phóng viên, em yêu nghề, hông hẳn em xuống đường
để biểu tềnh chống Tầu khựa, mà nà em yêu nghề!!!
đời cách mệnh từ khi tôi đã hiểu, dấn thân vô là ipad hàng ngày...