Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

MỸ LỞM - hết

Tam Mavroudis: Em thắc mắc trường thế nào được định nghĩa là lởm.
(Xin lưu ý, nhằm diễn đạt dễ hiểu các tổ chức quản lý giáo dục Mỹ, Beo sẽ dịch không sát nghĩa tên của các tổ chức này và có để nguyên tiếng Anh).
Muốn mở một trường đại học tại Mỹ, bắt buộc phải có xác nhận của các tổ chức trực thuộc Hội đồng  xác nhận giáo dục đại học và trên đại học (Council for Higher Education Accreditation-Beo viết tắt CHEA ), ngòai các giấy phép kinh doanh như tất cả các lọai hình kinh doanh khác.
CHEA trực thuộc Quốc hội và Bộ Giáo dục Mỹ.
Các tổ chức trực thuộc CHEA-nơi trực tiếp cấp giấy xác nhận- gọi là Tổ chức xác nhận giáo dục khu vực (Regional Accrediting Organizations- RAO).
51 bang được chia thành 6 khu vực. Trường nằm trên địa phận nào thì xin xác nhận của RAO khu vực đó.
Trường lởm, là trường không có xác nhận của RAO. Các văn bằng của nó giá trị bằng không.
Ngòai ra, còn một số lọai trường đặc biệt, có lọai giấy xác nhận RAO phẩy khác (ví dụ như trường Phật học). Tuy thế, tổ chức con này vẫn phải trực thuộc CHEA.
Lê Tê:  Đoạn này như chị gõ nhầm: "phi lợi nhuận ko đồng nghĩa với trường tư." 
Trường tư có hai lọai: Trường tư phi lợi nhuận (Private non-profit) và trường tư thu lợi nhuận (private for-profit). Sự khác biệt của hai lọai này: 1. Trường phi lợi nhuận nhằm mục đích nghiên cứu. Chữ tư (private ) ở đây ám chỉ các nghiên cứu của nó không bị quản lý bởi nhà nước. Lọai này bắt buộc  phải cấp tới bằng Tiến sĩ.
2. Lọai thu lợi nhuận, nhằm duy nhất kiếm tiền. Lọai này đa phần dạy nghề và cũng đa phần ko cấp tới bằng Tiến sĩ. Đây là lọai trường quảng cáo nhiều nhất, tỏa đi các nước thế giới thứ ba kiếm học trò nhiều nhất và, cũng vào hàng tệ nhất trong các lọai trường tại Mỹ.
Nói tóm lại, vì Beo chẳng biết dịch sang chữ gì cho sáng nghĩa hơn, khiến không ít bạn hiểu nhầm thành hai lọai trường tư: miễn phí và kiếm lời. Và câu trên Lê Tê phát hiện đúng, Beo viết ngược. Chính xác phải là: Phi lợi nhuận không đồng nghĩa với trường CÔNG. Beo không sửa trong entry trước mà đính chính tại đây để xin lỗi.
Riêng chữ quản lý trên Beo viết nghiêng, để tránh hiểu theo nghĩa quản lý mặc định theo kiểu Bộ Giáo dục VN.
Le Duc Tung:  tôi nghĩ các trường đại học chí ít website phải có đuôi .edu. Những trường mà website không phải đuôi này thường là trường rởm .

Bạn nói đúng. Trước đây, bất cứ ai cũng có thể mua đuôi .edu. Sau 2001, Mỹ đã hệ thống hóa lại để quản lý, chỉ có các trường đại học có đăng kí mới được sử dụng đuôi .edu

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI MỸ

1. Beo chịu trách nhiệm về những thông tin dưới đây. Các bạn có nhu cầu sử dụng cho công việc chính thức có thể yên tâm sử dụng.
2. Những định phục vụ các bạn cẩn thận bằng tiếng Việt, nhưng quá nhiều người hối thúc. Việc chuyển ngữ này khá đơn giản, bạn nào ko biết tiếng Anh có thể nhờ Google. Hoặc bạn nào rảnh làm giúp Beo, Beo sẽ post lại.
3. Chỗ nào khó hiểu hoặc cần biết thêm thông tin, xin hỏi ngòai timeline, inbox nhiều quá, Beo kéo chuột ko hết sẽ để sót.

Institution
Location
Remarks
Abba Institute
Uvalde, San Antonio, Texas
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. In 1998, awarded Doctor of naturopathy degrees.
Académie Européene d'Informatisation World Information Distributed University
Belgium
The Belgian government has referred to the entity as a diploma mill and has confirmed that this entity has no authority to issue degrees. It appears to be linked with a similar entity in Russia.
Academy for Contemporary Research

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Academy of Healing Arts

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Academy of Natural Therapies
Hawaii; California; Wyoming; Montana
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by court order in Hawaii on 3/19/2003. Relocated to CA, then to either WY or MT.
Academy of Religious & Spiritual Studies

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Adam Smith University
Liberia; Saipan
No degree-granting authority from Liberia or Saipan.
Adams and Washington University, King College of Professional Studies
England
No degree-granting authority from the United Kingdom.
Addison State University
Ontario
No degree-granting authority from Ontario. Not a state-supported university as implied by the name.
Adjunct College
Canyon, Texas
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Claims to be branch campus of the unaccredited Warnborough University.
Advanced Education Trust

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Advanced Learning Network
Vermont
No accreditation from a CB recognized accreditor. No Vermont authority to grant degrees.
Akamai University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Al Qasim University
Pakistan
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Albert University
Delaware
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Alexandria University
Nevada
No accreditation from a CB recognized accreditor. Presence on the Internet only.
All Saints American University
Liberia
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Almeda College (University)
Florida; Idaho
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by legal action in Florida.
Ambai University
Massachusetts
No accreditation from a CB recognized accreditor. Has no degree-granting authority in Massachusetts.
Ambassador University Corporation

No accreditation from a CB recognized accreditor. Claims accreditation by apostille; apostilles are not accreditation indicators. See Frequently Asked Questions for more information on apostilles. It has no affiliation to Ambassador University in Big Sandy, Texas which was an accredited institution before it closed in 1997.
American Capital University
Liberia
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
American Central University
Wyoming
No accreditation from a CB recognized accreditor.
American City University
Wyoming
No accreditation from a CB recognized accreditor.
American Coastline University
Hawaii; New York; California; Russia
No accreditation from a CB recognized accreditor. Has a Los Angeles mail-forwarding address. No degree-granting authority from Russia, as claimed.
American College of Health Science
Austin, Texas
See College of Life Science.
American Columbus University
California
No accreditation from a CB recognized accreditor.
American Global University
Wyoming
No accreditation from a CB recognized accreditor.
American Independent International University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
American Institute of Management Studies
Hawaii; Indonesia
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by court order in Hawaii on 8/6/2002.
American International University of Management and Technology
Hawaii; California
No accreditation information available. Closed by HI court order on 7/22/2002. (CA BPPE approved 2010).
American National University
Hawaii; California
No accreditation from a CB recognized accreditor. Incorporated in HI, but operated from CA. HI dissolved corporation on 12/5/2002.
American Pac-West International University

Closed. See Pacific Western University.
American State University
Hawaii
Closed. AKA Hamilton University. See Hamilton University. Not a state-supported university as implied by the name.
American States College
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI on 4/15/2004.
American University for Humanities

See American University of Hawaii.
American University of Asturias
Spain
No degree-granting authority from Spain. Closed by Spanish authorities.
American University of Business Studies
Austin, Texas; New Mexico
No degree-granting authority from a CB recognized accreditor.
American University of Hawaii
Republic of Georgia; Hawaii; Mississippi; India; Lebanon; Armenia; & other nations
No accreditation from a CB recognized accreditor. Operates in the Republic of Georgia as American University for Humanities. MS Commission on College Accreditation reports the institution is a "non-approved" entity.
American University of London
Houston, Texas; Nevis; United Kingdom; Sri Lanka
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Incorporated in Nevis.
American World University
Hawaii; Mississippi
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI on 2/12/2004.
Americana University
Liberia
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Americus University
Washington DC
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Ameritech University
Liberia
No degree-granting authority from Liberia.
Amstead University
New Mexico
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Anacrusis Institute
Greece; United Kingdom
No degree-granting authority from Greece or the United Kingdom. Greece does not recognize private degree suppliers. Related to the American University of London.
Anderson University
California
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Anglo American University
Hawaii; California
No accreditation from a CB recognized accreditor. Incorporated in HI, but operated in CA. Closed in HI by court order.
Ashford University

Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1). Not to be confused with the legitimate Ashford University in Iowa (the former Franciscan University).
Ashington University
British Virgin Islands; Louisiana
No degree-granting authority from the British Virgin Islands.
Ashwood University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Athenaeum U
Panama; United Kingdom
No degree-granting authority from Panama or the United Kingdom. Panamanian incorporation does not confer degree authority.
Atlantic International University
Hawaii; Florida
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Azaliah University
New Mexico; South Africa; Asia
No accreditation information available. Accredited by DETC from Jan 2001-June 2002 in New Mexico.
Bangalore Inst of Science, Tech. and Mgt
India
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Barrington University
Alabama
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Baytown University
Online institution of unknown origin - possibly Georgia, Louisiana and/or an Arab Gulf State
No accreditation from a CB or USDOE recognized accreditor.
Belford University
Houston, Texas; Pakistan; United Arab Emirates
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Under investigation by the AG for operating from a mail forwarding service in Houston. Diplomas mailed from the UAE. Previously had a presence in NV or AZ.
Benjamin Franklin Institute of Global Education

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Berne University
Pennsylvania; St. Kitts; Virginia
No accreditation from a CB recognized accreditor. Approval revoked by St. Kitts, February 2006.
Bienville University
Louisiana; Mississippi
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by state action in LA. MS Commission on College Accreditation reports the institution is a "non-approved" entity.
Bircham International University
United Kingdom; Spain; Bahamas
No degree-granting authority from Spain (AACRAO evaluation).
Blackstone University

Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Brantridge University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Has ceased operations.
Breyer State University
Alabama; Idaho
No accreditation from a CB recognized accreditor. Not a state-supported university as implied by the name.
Bridgewater University
United Kingdom; Seychelles
No degree-granting authority from the United Kingdom or Seychelles.
Brighton University
Missouri; Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed in HI on 12/31/2002.
Britain College of Management and Science
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom.
British American Business Institute

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Bronte International University
Caribbean; Louisiana
No accreditation from a CB recognized accreditor. Formerly known as Trinity College and University.
Business and Computer University College
Lebanon
No degree-granting authority from Lebanon. May be branch of the unaccredited American University of Hawaii.
Buxton University
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom.
C & E American University Institute
Lebanon
No degree-granting authority from Lebanon.
Cal Southern University
Houston, Texas; Niue
No degree-granting authority from the CB no accreditation from a CB recognized accreditor. It claims to be located in the Caribbean. Not to be confused with California Southern University in Irvine, California, accredited in 2010 by DETC and known prior to October 2007 as Southern California University for Professional Studies, or the regionally accredited University of Southern California in Los Angeles, California.
Calamus International University
British West Indies
No degree-granting authority from any government in the British West Indies.
California Miramar University

Formerly Pacific Western University. See Pacific Western University.
California Pacific University
California
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Cambridge International University
South Africa
No degree-granting authority from South Africa.
Cambridge State University
Hawaii; Mississippi
No accreditation from a CB recognized accreditor. Not a state-supported university as implied by the name. Closed by HI court. HI assessed a $25,000 civil penalty. MS Commission on College Accreditation reports the institution is a "non-approved" entity.
Canbourne University
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom.
Canyon College
Idaho
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Capital American University
Liberia
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Carrington University

Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1).
Center College of Executive & Professional Development
India
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Center of University Studies Graduate College

See Degree.com.
Center State University of Executive & Professional Development
Liberia
No degree-granting authority from Liberia. Not a state-supported university as implied by the name.
Central Pacific University
Hawaii; Delaware; Dubai
No accreditation from a CB recognized accreditor. Has ceased operations in Hawaii but may still be active as a Delaware corporation owned from Dubai.
Central State University
California; Canada
No accreditation information available. No degree-granting authority from Canada. Not a state-supported university as implied by the name. Not to be confused with the legitimate CSU in Wilberforce, Ohio.
Central Western University
 Arlington, Texas
No degree-granting authority from the CB; no accreditation from a CB recognized accreditor.
Century University
New Mexico
No accreditation from a CB recognized accreditor.
CETEC University
Santo Domingo, Dominican Republic
Closed. Disapproved by the California Medical Board for licensure or training on 5/19/83.
Chadwick University
Alabama
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Chase University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Chelsea University
United Kingdom
The Higher Education Governance and Health Professions Team Department for Education and Skills reports: "It has never been recognised as a university with UK degree awarding powers.
Christian Leadership University
New York
No accreditation from a CB recognized accreditor.
CIFAS University
Santo Domingo
Closed. Disapproved by the California Medical Board for licensure or training on 11/16/84. Disapproved by the Medical Licensing Board of Indiana as of 10/18/1984.
City University of L.A.
California
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Clayton College of Natural Health
Alabama
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Clayton University
Hong Kong; Missouri; India; Nigeria
No accreditation from a CB recognised accreditor. No degree-granting authority from China. It is not clear if this entity is a continuation of the unaccredited Missouri institution, but it claims to be. Claims to be affiliated with institutions in India, China, and Nigeria, but it has no degree-granting authority from those countries.
Clermont College of Business
Montana
No accreditation from a CB recognized accreditor. Appears to be offshoot of Prescott College, closed by Hawaii.
College of Life Science
Austin, Texas
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Offered Doctor of Natural Hygiene degrees by correspondence, declined to apply for a certificate of authority. On 8/15/1986, the institution and its owner, Mr. T. C. Fry, were permanently enjoined from violating Texas law.
College of Medical & Health Sciences
St. Lucia

Colony University
Liberia
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Colorado University of Naturopathic Medicine
Spain; British Virgin Islands
No degree-granting authority from Spain or the British Virgin Islands.
Columbia Commonwealth University
Wyoming
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Columbia Pacific University
California
No accreditation by a CB recognized accreditor. Closed by California court decision in 2000, which also found that CPU was legally authorized to offer degrees in that state from 1978 until June 25, 1997. Texas has recognized CPU degrees recognized by California as legally valid.
Columbia State University
Louisiana
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by court order. Not a state-supported university as implied by the name.
Columbus University
Louisiana; Mississippi
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by state action in Louisiana. MS Commission on College Accreditation reports the institution is a "non-approved" entity.
Commonwealth Open University
Virgin Islands
No degree-granting authority from any government in the Virgin Islands.
Communion of Saints Seminary
Oregon
No accreditation from a CB recognized accreditor. Oregon reports this institution is operating illegally and its degrees are invalid for use in Oregon.
Concordia Ivy College
Hawaii; Taiwan
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Concordia University
Virgin Islands; Spain; Dominica; Liberia; Indonesia
No degree-granting authority from Spain, Dominica; Liberia; Indonesia, or any government in the Virgin Islands. Not to be confused with the various legitimate institutions using the term "Concordia."
Continuing Career Institute
Dallas, Texas
This entity and Samuel Barnett Haynes, its director, were enjoined from violating TX law on 12/10/1981 by the TX AG. They issued 7 diplomas which counterfeited a legitimate Texas university's degrees.
Cosmopolitan Univ

No accreditation from a CB recognized accreditor. Formerly located in MO; current location unknown.
Cranston University
Singapore; Nevada?
No accreditation from a CB recognized accreditor. Internet-based only.
Crown Church College & University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Culture University
Hawaii
See University of Honolulu
Damascus Syria Online University
Cleveland, Texas
No degree-granting authority from a CB recognized accreditor.
Degree.com
San Antonio, Texas; Florida; Mexico
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. No degree-granting authority from Mexico. DBA Monterrey Institute of Graduate Studies and as the Center for University Studies Graduate School.
Del Sur Christian College
San Antonio, Texas
See National Christian University.
Diamond Head University

See IOND University.
Donsbach University
California
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Dream Institute, The

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Dublin Metropolitan University
Ireland
No degree-granting authority from Ireland.
Earlscroft University
United Kingdom, Commonwealth, Seychelles
No degree-granting authority from The United Kingdom, and British Commonwealth government, or Seychelles.
Earthnet Institute
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed in Hawaii by court order in 2005.
East Point University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Eastern Caribbean University
Smithville, Texas; St. Kitts
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. St. Kitts location consisted of a post office box. Entity was run from a private residence in Texas. Offered degrees based on fictitious degree requirements and fictitious disciplines, most notably master's degrees were offered in "Classical Studies" which actually was the study of any "classic" TV or movies series such as "I Love Lucy" or the James Bond movies. Closed by action of the CB.
Eden University

See University of Honolulu.
Edenvale University
Dallas, Texas
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. No contact information is given on this entity's website, one of the warning signs an entity may offer fraudulent or substandard degrees, but the entity returns inquiries to its website from Dallas, Texas, a violation of Texas law.
Edison University

No accreditation from a CB recognized accreditor. Not to be confused with the accredited Thomas Edison University in New Jersey.
Ellington University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Esoteric Theological Seminary
Granbury, Texas
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. AKA University of Esoterica.
Euclid University
District of Columbia; Belgium; Pakistan; Eritrea; Senegal; Comoros; Burundi, Timor-Leste; Sierra Leone; St. Vincent and the Grenadines; Central African Republic; Gambia
No degree-granting authority from Texas. Headquartered in Banjul, Gambia; office maintained in Central African Republic; Secretary-General located in Pakistan.  Status under review per Euclid University's request.
European College of Medicine
United Kingdom
Division of St Luke College of Medicine.
European Graduate School
New York; Switzerland
No accreditation from a CB recognized accreditor. Holds Swiss canton approval, which is not recognized as a legitimizing factor by Swiss universities.
European University of Ireland
Ireland
No degree-granting authority from Ireland.
Fairfax University
Louisiana; Montana; South Dakota; United Kingdom
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Fairmont International University

New name of Preston University. See Preston University.
Farington University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Fort Young University
Liberia
No degree-granting authority from Liberia.
Foundation University
The Netherlands
No degree-granting authority from The Netherlands.
Frederick Taylor International University
Hawaii; California
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by court order.
Friends International Christian University
Hawaii; California
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI on 8/26/2002.
Glencullen University

Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1).
Glenford University
Louisiana
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by state action.
Golden Pacific University
Hawaii; California
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI on 8/26/2002.
Golden State University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Name changed to Honolulu University of the Arts Sciences & Humanities.
Greenleaf University
Missouri
No accreditation from a CB recognized accreditor. Degrees banned for use in Sweden.
Greenwich University
Hawaii; Norfolk Island; California
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by Australian government.
Halifax University
Wyoming
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Hamilton University
Wyoming; Hawaii; The Bahamas
No accreditation from a CB recognized accreditor. Operated in HI as American State University. Relocated to WY as Hamilton University. Changed name to Richardson University.
Hampton Bay University
Liberia
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Hampton College
Nevada
No accreditation from a CB recognized accreditor. Not to be confused with the legitimate Hampton University in Virginia.
Harrington University
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom. Closed by the British government. Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1).
Hartford University
Vanuatu
No accreditation from a CB recognized accreditor. Claims of Minnesota location are false. Apparently licensed on island of Vanuatu in South Pacific.
Hartland University
Liberia
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Hartley University
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom.
Hawaii American University
Hawaii; California; China
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI court order on 7/1/2002.
Hawaii College of Pharmacy
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Hawaii IOND University

See IOND University.
Headway University
California
No degree-granting authority from a CB recognized accreditor.
Heed University
Wisconsin; Florida; Caribbean
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Holos University
Missouri; Norfolk Island; South Dakota
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Honolulu University
Hawaii
See University of Honolulu.
Honolulu University of the Arts Sciences & Humanities
Hawaii
See Golden State University.
Honolulu USA

See University of Honolulu USA.
Illawarra College
New Hampshire; Virginia; Australia
No accreditation from a CB recognized accreditor. No degree-granting authority from New Hampshire, Virginia, or Australia.
Institute for Creative Process

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Institute for Human Dynamics

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Institute for Science in Mind

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Institute of Executive & Professional Development
Liberia
No degree-granting authority from Liberia.
Institute of New Media & Technology

No accreditation from a CB recognized accreditor.
InTech University
Liberia
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
InterAmerican University
New York; California
No accreditation from a CB recognized accreditor. Not to be confused with the accredited InterAmerican University of Puerto Rico.
Intermountain Institute of Natural Health
Idaho
No accreditation from a CB recognized accreditor. Is linked to the St. Luke School of Medicine operation.
International East-West University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI court on 1/20/2004.
International Graduate Center
Vermont; St. Croix, US Virgin Islands
No accreditation from a CB recognized accreditor.
International MBS
Liberia
No degree-granting authority from Liberia.
International Mid Pac College
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor.
International Organization for Nontraditional Distance Education

Longer version of the name of IOND University. See IOND University.
International TESOL College
Mexico; Houston, Texas
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Located in Mexico, but claims to be located in Houston. Falsely claims to have approval from the state of Texas.
International University
Missouri
No accreditation from a CB recognized accreditor.
International University for Graduate Studies
New York; St. Kitts
No accreditation from a CB recognized accreditor.
International University of Professional Studies
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor.
IOND University
Hawaii; Japan; Philippines
No accreditation from a CB recognized accreditor. AKA Diamond Head University. AKA Hawaii IOND University. Its website misleadingly claims the institution is "identical to U.S. Harvard University, the oldest university in America," a claim related only to its tax exempt status and not to educational quality. Claims to be approved by the Philippines, though that appears to consist of a claim of affiliation with some Philippine universities, which does not constitute approval to operate. Oregon reports the University of Lotz, Poland, denies it has an affiliation with this entity as claimed by IOND.
Irish International University
Malaysia; Cambodia; Kenya; United Kingdom; Switzerland; Seborga; Ireland
The Irish government has requested that Malaysia close this entity on grounds that it is neither Irish nor a university. Claims to be located in Ireland but has no degree-granting authority from Ireland. Claims to be accredited by the Old Principality of Seborga, which has not demonstrated it has authority to issue degree-granting. Oregon reports that this entity has received a business license from a Swiss canton, which does not denote approval of the entity as a provider of degrees in Switzerland. Also offers degrees from sites in Cambodia, Kenya, and the United Kingdom.
Irish University Business School
Ireland
No degree-granting authority from Ireland.
James Cook Medical School
San Antonio, Texas; Cook Islands
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Approved by the Cook Islands in 1999, but approval was removed in 2004.
James Monroe University
Liberia, operated from Washington, Idaho and Arizona.
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
John Locke University
Austin, Texas; Nevada; Delaware
No degree-granting authority from a CB recognized accreditor.
John Thomas
Missouri
Prior to 2006 no accreditation or approval information available. Approved by Missouri Department of Higher Education in 2006. Missouri standards are comparable to Texas standards based on 4/2012 CB review.
Kalinga University
India
No degree-granting authority in India. Not to be confused with the legitimate Kalinga of the Philippines.
Kennedy-Western University
California; Wyoming
No accreditation from a CB recognized accreditor. Name changing to Warren National University.
Kensington University
Hawaii, California
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by court order.
Kent College
Louisiana
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Kingdom College of Natural Health
Louisiana; Wyoming; Guam; Russia
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Kingsfield University

Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1).
Knightsbridge University
Denmark
No degree-granting authority in Denmark.
LaCrosse University
Mississippi; Louisiana
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by LA Board of Regents for failure to gain accreditation. Moved to MS. MS Commission on College Accreditation reports the institution is a "non-approved" entity.
Lamberhurst University
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom.
Lambert University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Formerly Newport Asia Pacific University.
Landsfield University
Seychelles
No degree-granting authority from Seychelles.
LaSalle University
Louisiana
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed. Not to be confused with the legitimate LaSalle University in Pennsylvania.
Laureate University
United Kingdom?; Canada?
No degree-granting authority from any government. Not to be confused with Laureate Education, Inc., which operates the regionally accredited Walden University.
Leibniz
New Mexico; Italy
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Leugenia University
South Carolina
No accreditation from a CB recognized accreditor. No degree-granting authority from South Carolina.
Lexington University
online; Nevada?
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Lincoln International University, Inc.
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by court order.
Lincoln University
New Mexico; Italy
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Logos Bible College
Fort Worth, El Paso, Texas; Florida
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Offered degrees without a certificate of authority.
London College of Technology
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom.
Madison University
Mississippi
No accreditation from a CB recognized accreditor. MS Commission on College Accreditation reports the institution is a "non-approved" entity.
Manhattan University
Hawaii; British Columbia
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed in HI by court order.
Marlborough University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor.
McFord University

No degree-granting authority from a CB recognized accreditor.
Medical College of London
United Kingdom; Montserrat
No degree-granting authority from the United Kingdom. Montserrat approval invalid without UK approval.
Medical University of the Americas
Belize
Oregon reports this entity does not meet its standards for foreign degrees.
Medicina Alternativa
Sri Lanka; Czech Republic; Germany
No accreditation from a CB recognized accreditor. Linked to The Open International University for Complementary Medicines.
Midwest Missouri University
Missouri
No accreditation from a CB recognized accreditor. Does not exist as a degree-granting entity under Missouri law.
Midwestern University
Missouri
No accreditation from a CB recognized accreditor. Not to be confused with the legitimate Midwestern University in Illinois or Midwestern Baptist Theological Seminary in Missouri.
Miranda International University
Tennessee, Washington, Seborga (Italy)
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Monterrey Institute of Graduate Studies
San Antonio, Texas
See Degree.com.
Monticello University
Kansas; Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed in HI by court order.
Myers College Online

No accreditation from a CB recognized accreditor. Claims to be located in the United States, but its website lists no location. Claims accreditation with the unrecognized International Distance Learning Accrediting Association and the unrecognized The Regional Education Accreditation Commission. Not to be confused with the legitimate Myers University, Cleveland OH.
Nation State University

Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Nation University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by court order.
National Christian University
San Antonio, Dallas, Arlington, Garland, Texas
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Assessed administrative penalties for violation of TX law.
National University of America
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI court on 1/3/2004.
New Manhattan University

Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Newport Asia Pacific University

Renamed Lambert University. See Lambert University.
Newport University
Hawaii; Lebanon
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Newton University
British Columbia; Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by court order.
Nobel University
South Korea
No degree-granting authority from South Korea.
North United University

Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Northern Port University

No degree-granting authority from a CB recognized accreditor.
Northwestern International University, Ltd.
Cyprus; Denmark
No degree-granting authority from Cyprus or Denmark.
Novus University
Mississippi
No accreditation from a CB recognized accreditor. MS Commission on College Accreditation reports the institution is a "non-approved" entity.
Oaklands University
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom. Contact is in the United Kingdom; other locations are unknown.
Open International University for Complementary Medicines, The
Sri Lanka; Pakistan
No accreditation from a CB recognized accreditor.Linked to Medicina Alternativa. Reportedly illegally operating in Pakistan and ordered to shut down by the Higher Education Commission.

Not to be confused with The Open University of Sri Lanka.
Open University of America
Puerto Rico
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Open University of Lincoln
Nebraska
No accreditation from a CB recognized accreditor. Fictitious entity.
Oxford International University
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom. Not to be confused with the legitimate Oxford University in England.
Oxford Trent University
Richardson, Texas; UK; China; Malaysia; Mexico; Bangladesh; Nepal
No degree-granting authority from a CB recognized accreditor.
Pacific Basin University School of Medicine
El Paso, Texas; New Mexico; Mexico
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Offers courses in Juarez, Mexico & has PO Box in NM. Claims to be approved to operate a medical school in Micronesia, however it has no presence in that country.
Pacific Southern University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by court order.
Pacific Western University
Hawaii; China; Hong Kong; Mexico City; Argentina
No accreditation from a CB recognized accreditor. AKA PacWest International University. AKA American Pac-West International University. It is unclear if this entity is connected to the California entity with the same name, but Education Services website says had common ownership until 2004.
Pacific Western University
California; Italy
No accreditation from a CB recognized accreditor. It is unclear if this entity is connected to the Hawaii, China, & Hong Kong entity with the same name, but Education Services website says had common ownership until 2004.
Pacific Yale University
Hawaii; California; South Korea
No accreditation from a CB recognized accreditor. AKA Pylon University.
Panama Canal University

Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
PanAmerican University
Liberia
No degree-granting authority from Liberia.
Panworld University

No degree-granting authority from a CB recognized accreditor.
Paramount University of Technology
Wyoming
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Parkwood University

Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1).
Pebble Hills University
Italy; Australia
Claimed degree-granting authority from subnational entities (Seborga in Italy & Hutt River Province in Australia) is not recognized as legitimate legal authorization.
Personal Therapy Institute

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Pickering University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by court order.
Port Rhode University

Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Prescott College of Business and Leadership Studies
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed in HI by court order.
Preston University
Alabama; Wyoming; Pakistan; Dubai; The Netherlands
No accreditation from a CB recognized accreditor. DBA, or connected with, Universiteit Preston Russel Hobbes in the Netherlands. No degree-granting authority from The Netherlands. Name changed to Fairmont International University.
Prixo Southern University

See Trinity Southern University.
Pylon University

See Pacific Yale University.
Randford University
District of Columbia
No accreditation from a CB recognized accreditor. Claims accreditation from the unrecognized National College Accreditation Council. Oregon reports an institution by this name with locations in Florida and Virginia, which may be the same institution.
Redding University
United States?
No accreditation from a CB recognized accreditor. Awards entire degrees based on life experience & claims accreditation from an unrecognized body.
Richardson University

AKA Hamilton University. See Hamilton University.
Robert Kennedy University
Switzerland
No longer issues degrees under its own name. Holds Swiss canton approval, which is not recognized as a legitimizing factor by Swiss universities. Not to be confused with the non degree granting Robert Kennedy College which does not award degrees.
Robert de Sorbon
Maine; Florida; France; Switzerland; Comoro Islands
No accreditation from a CB recognized accreditor. No degree-granting authority from France, Switzerland, or the Comoro Islands. AKA several similar names including "U Francophone" and "Ecole Superior"
Robertstown University

Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Rochelle University

No accreditation from a CB recognized accreditor. Probably related to Rochville University. Not the same as the legitimate College of New Rochelle in New York or University de la Rochelle in France.
Rochville University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Rocklands University
Probably United Kingdom but operator may be in US
No degree-granting authority from the United Kingdom.
Romano Byzantine
Minnesota; Virginia
No accreditation from a CB recognized accreditor. Appears to be reincarnation of the fraudulent Notre Dame de Lafayette.
Rushmore University
Cayman Islands; Georgia
No accreditation from a CB recognized accreditor. The Cayman Islands has no equivalent to US accreditation.
Rutherford University
Wyoming
No accreditation from a CB recognized accreditor. Formerly Stratford International University.
Sacramento Regent University
California
No accreditation from a CB
Saint Augustin University
Florida
No accreditation from a CB recognized accreditor.
San Francisco International University
Hawaii; California
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI court on 11/9/2006. No degree-granting authority from California.
Scarsdale University
California; United Kingdom
No accreditation from a CB recognized accreditor. No degree-granting authority from California or from the UK.
Shaftesbury University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Shelbourne University
Pennsylvania
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Shepperton University

Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1).
Solsbury University
Ontario
According to the Ontario government, "Solsbury University does not have the authority to offer degrees, programs leading to a degree or to call itself a university in Ontario."
South Atlantic University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
South Pacific University
Hawaii; California
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI court on7/24/2002.
Southern California Polytechnic University
Hawaii; California; Nevada; China
No accreditation from a CB recognized accreditor. In Nevada, AKA Southwest International University. AKA Trinity College of Science and Management of Southwest International University.
Southern Graduate Institute
Kentucky
No accreditation from a CB recognized accreditor. Naturopathy school connected to St. Luke School of Medicine. See St. Luke School of Medicine.
Southern Pacific University
Malaysia; Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed in HI by court order. Apparently now operating in Malaysia.
Southwest International University
New York
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Southwest International University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI court on 10/26/2005.
Southwest International University
Nevada
See Southern California Polytechnic University.
Spartan Health Sciences University, School of Medicine
El Paso, Texas; New Mexico; Mexico; St. Lucia
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. On 12/4/1986, enjoined from violating Texas law & assessed $6,000 in attorney's fees. On 8/28/1997, cited for contempt of court & paid fines of $10,000 & attorney's fees of $10,000. AKA Spartan University of Health Sciences. AKA St. Lucia Health Sciences University. Disapproved by the California Medical Board for licensure or training 06-13-85. Disapproved by the Medical Licensing Board of Indiana as of 10/18/1984.
Spartan University of Health Sciences
St. Lucia
See Spartan Health Sciences University.
St. Augustine School of Medical Assistants
Georgia
No accreditation from a CB recognized accreditor. Internet-based only.
St. Augustine University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
St. Christopher College of Medicine
Senegal; United Kingdom
Suspended by the British medical licensing authority in November 2005.
St. Clements University
Australia; Turks & Caicos Islands; Niue; Botswana, Ghana, Namibia, Uganda, Zambia
No accreditation information available. Claimed accreditation from the unrecognized World Association of Universities and Colleges. AKA Australian Tertiary Education Services Pty Ltd. Claimed its main office was in Adelaide, Australia until it was contacted by the South Australian Accreditation and Registration Council. No degree-granting authority from Australia. 
St. George's University International
St. Kitts
Not approved by CB, CB recognized accreditor or governmental entity, Not to be confused with St. George's University located in Grenada, West Indies.
St. Johns University College of Medicine
Montserrat
Closed by court order.
St. Lourdes University

Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
St. Lucia College of Medicine
St. Lucia
Closed by St. Lucia after only 6 months of operations.
St. Lucia Health Sciences University

See Spartan Health Sciences University.
St. Luke School of Medicine
California; Kentucky; Ghana; Liberia
No accreditation from a CB recognized accreditor. Claimed authority to operate from Liberia and Ghana. Disowned by Liberian government in 2005. DBA, or connected with, Southern Medical Institute, KY.
St. Mary's College of Medicine
Hawaii
See St. Mary's School of Medicine.
St. Mary's School of Medicine
El Paso, Texas; Hawaii; Cook Island
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Operated in various locations in the United States. Incorporated in the Cook Islands. Closed in HI by court order.
St. Mary's School of Medicine of the South Pacific

DBA St. Mary's School of Medicine. See St. Mary's School of Medicine.
St. Matthews University
Florida; New York; Maine; Grand Cayman
No accreditation from a CB recognized accreditor. Headquartered in Florida & has locations in Florida, New York, Maine, & Grand Cayman. Disapproved by the California Medical Board for licensure or training on 2/18/05. Disapproved by the Medical Licensing Board of Indiana as of 12/05/2002.
St. Regis University
Washington; Idaho; Dominica; Liberia; Washington D.C.
No accreditation from a CB recognized accreditor. Sold degrees and high school diplomas through the Internet. Primary location in WA; other locations in ID & AZ. Principals indicted for violations of federal law.
St. Renoir University

Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University
St. Thomas Institute
India
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Standford University
Dallas, Texas; Florida
No accreditation from a CB recognized accreditor. Claims to be located in Dallas, but address information is fraudulent. Not to be confused with the legitimate Stanford University in California.
Stanley State University

Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Stanton University
Round Mountain, Marble Falls, Texas; Hawaii; Louisiana; Missouri; South Dakota
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. This entity's mail drop in Hawaii closed by court order. Incorporated in MO, LA, SD, & HI.
Stefan International University, Inc. a/k/a The Stefan University
California
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Stensan International University
California
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Strassford University
United Kingdom
No accreditation from a CB recognized accreditor. No degree-granting authority from the United Kingdom. Lists London telephone number & fraudulent London address; actual location is unknown.
Success Seminary
Oregon
No accreditation from a CB recognized accreditor. No accreditation from a CB recognized accreditor. Oregon reports this institution is operating illegally and its degrees are invalid for use in Oregon.
Suffield University
Connecticut
No accreditation from a CB recognized accreditor. Operating illegally in Connecticut.
Summerset University
United Kingdom
Appears to be a new version of the "University Degree Program." See University Degree Program (1) & (2). No degree-granting authority from the United Kingdom.
Summit University

See Summit University of Louisiana.
Summit University of Louisiana
Austin, Texas; Louisiana
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Located a recruiting center, run by one of its many "provosts," in Austin without authority.
Synergystics
New York
No accreditation from a CB recognized accreditor. May be connected to the St. Regis University scam.
Tecana International Universita

No degree-granting authority from any government.
Templeton University
Singapore; Nevada?
No accreditation from a CB recognized accreditor. No degree-granting authority from Singapore. Internet-based only.
Texas Christian Bible University
Crowley, Texas
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Internet-based entity offering degrees for life experience in whatever subject desired for a "donation" of $200. Closed by action of the CB.
Thomas Jefferson University

AKA Montecello University. See Montecello University.
Thornewood University

Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1).
Thornhill University
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom.
Trident University of Technology
Singapore
No degree-granting authority from Singapore. Denied approval by Wisconsin. Falsely claimed to be legally authorized by New Jersey.
Trinity College and University
South Dakota
No accreditation from a CB recognized accreditor. May have moved to Canada or Caribbean. Note that many institutions, some legitimate, use the term "Trinity" as part of their name.
Trinity College of Natural Health
Indiana
No accreditation from a CB recognized accreditor. Awards Doctor of Naturopathy for correspondence courses.
Trinity College of Science and Management of Southwest International University

See Southern California Polytechnic University
Trinity Southern University
Dallas, Frisco, Texas; Florida
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Internet operation of Craig Barton Poe and Alton Scott Poe which sold fraudulent degrees. Most noted for selling an MBA to Colby, a cat owned by a PA Assistant Attorney General investigating other activities of the Poes. Purchasers would order and pay for a degree and the brothers would issue fraudulent diplomas and transcripts containing coursework alleged to have been taken by the purchaser, but which had not. The entity also operated a Spanish language version of the operation under the name "Prixo Southern University" which claimed to be in Miami, FL. The Poes changed the name of the entity to "Wesleyan International University" just prior to the operation being closed down by the TX Attorney General. On March 17, 2005, the Poes were permanently enjoined from violating state law. Craig Poe was assessed attorney's fees and other expenses of $16,000 and Alton Poe was assessed administrative penalties of $100,000.
United Pacific University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor.
United States Open University
Hawaii; California; South Dakota
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI court order on 3/25/2004.
Universidad Federico Henriquez y Carvajal
Dominican Republic
Disapproved by the California Medical Board for licensure or training on 7/31/98.
Universidad Eugenio Maria de Hostos (UNIREMHOS)
Dominican Republic
Disapproved by the California Medical Board for licensure or training on 11/1/96.
Universiteit Russell Hobbes
The Netherlands?
No degree-granting authority from the Netherlands. AKA Universiteit Preston Russel Hobbes. DBA, or connected with, Preston University. See Preston University.
University College for Advanced Studies
India
Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
University de la Romande
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom. Appears to be closed.
University Degree Program (1)
Romania; Israel; Cyprus; Ireland; United Kingdom; United States of America
Internet scam that offered "prestigious, unaccredited degrees" via Internet spam. Degree holders purchased the degree, transcript with courses they had never taken, & could add honors for an additional fee.
University Degree Program (2)

Mimics scam of University Degree Program (1) by offering degrees via Internet spam. Telephone number located in WA, but no presence in that state.
University for Advanced Research
California; Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Hawaii operation has been closed by court order.
University for Integrative Learning
California
No accreditation from a CB recognized accreditor.
University of Berkley
Pennsylvania
No accreditation from a CB recognized accreditor.
University of Central Europe
Mississippi
No accreditation from a CB recognized accreditor. MS Commission on College Accreditation reports the institution is a "non-approved" entity.
University of Devonshire
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom.
University of Doncaster
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom.
University of Dorchester

No accreditation from a CB recognized accreditor.
University of Dunham

No accreditation from a CB recognized accreditor.
University of East-West Alternative Medicine
Hawaii; South Korea
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI court order on 12/9/2003.
University of Ecoforum for Peace
Hawaii; Switzerland; Belgium
No accreditation from a CB recognized accreditor. Holds Swiss canton approval, which is not recognized as a legitimizing factor by Swiss universities.
University of Esoterica

See Esoteric Theological Seminary.
University of Health Sciences Antigua
Hawaii
Disapproved by the California Medical Board for licensure or training on 7/28/98. Disapproved by the Medical Licensing Board of Indiana as of 12/05/2002.
University of Honolulu USA
Houston, Texas; Utah; Thailand; Pakistan
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Office appears to be located in Utah. No link to Hawaii.
University of Natural Medicine
New Mexico
No accreditation from a CB recognized accreditor.
University of New Castle
Oregon; Ireland; South Pacific Islands
No accreditation from a CB recognized accreditor. AKA University of Newcastle. Oregon reports this institution is operating illegally and its degrees are invalid for use in Oregon.
University of Northern Washington
British Columbia?; Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by court order.
University of NorthWest
Wyoming; Louisiana; Pakistan; India; New Jersey
No accreditation from a CB recognized accreditor.
University of Palmers Green

No degree-granting authority from the United Kingdom. Closed by the British government. Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1).
University of Ravenhurst

Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1).
University of San Mortiz
United Kingdom; Cyprus
No degree-granting authority from the United Kingdom.
University of Santa Barbara
California
No accreditation from a CB recognized accreditor. Not to be confused with the legitimate University of California-Santa Barbara.
University of Wexford
United Kingdom
No degree-granting authority from the United Kingdom. Closed by the British government.
USA International University
Hawaii
No accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI court order.
UTESA University (Universidad Technologica De Santiago)
Santo Domingo
Disapproved by the California Medical Board for licensure or training on 07/13/85; reaffirmed 02/07/97.
Valde University
Illinois
No accreditation from a CB recognized accreditor.
Van Ives University

Fictitious name used by the St. Regis University scam. See St. Regis University.
Vancouver University Worldwide
British Columbia
No degree-granting authority from British Columbia.
Vernell University

No accreditation from a CB recognized accreditor.
Warnborough University
Canyon, Texas; United Kingdom; Ireland
See Adjunct College. No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. Also has operated in the United Kingdom, & IrelandClosed in 2006. Not to be confused with the accredited Warnborough College.
Washington American Open University
Hawaii
No Accreditation from a CB recognized accreditor. Closed by HI court order on 12/31/04.
Washington International University
British Virgin Islands
No accreditation from a CB recognized accreditor. British Virgin Island does not have postsecondary oversight capability.
Washington School of Theology
Oregon
No accreditation from a CB recognized accreditor. Oregon reports this institution is operating illegally and its degree are invalid for use in Oregon.
Wesleyan International University (Trinity Southern University, Prixo Southern University)

See Trinity Southern University.
West Clayton University

Fictitious name used by the Belford University scam. See Belford University.
West Coast University
Panama; Australia; United Kingdom and China
No accreditation information available. This name is used by multiple unaccredited entities. The extent to which they are related is unknown, but more than one operator is suspected. Not to be confused with the accredited Health Sciences school by the same name in California and Texas.
Westbourne University

Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1).
Westbrook University
New Mexico; New York; California
No accreditation from a CB recognized accreditor
Western Advanced Central University
Belton, Texas; Africa; Europe; Asia; Middle East;  Australia; New Zealand
No degree-granting authority from a CB recognized accreditor.
Western States University
Austin, Texas
No degree-granting authority from the CB & no accreditation from a CB recognized accreditor. May be related to Western States University of Professional Studies, Doniphan, MO.
Western States University for Professional Studies
Missouri
No accreditation from a CB recognized accreditor
Westhampton University

Fictitious name used by the University Degree Program scam. See University Degree Program (1)
Westmore University
Singapore
No degree-granting authority from Singapore. Also DBA Westmore College
Wilson State University, Inc.
Hawaii; New Jersey
Closed. No accreditation from a CB recognized accreditor.
Wittfield University
Hawaii
Closed. No accreditation from a CB recognized accreditor.
World Information Distributed University
Russia; Belgium; Switzerland
No degree-granting authority from Russia, Belgium, or Switzerland
World University
Santo Domingo
Closed. Disapproved by the California Medical Board for licensure or training on 12/1/89
YUIN/American University
Hawaii; California
No Accreditation from a CB recognized accreditor. School operated from CA