Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

MỐI TÌNH MÔI HỞ DĂNG LẠNH

Chúng ta biết gì về chúng ta trong mối quan hệ với TQ bây giờ và vài năm tới? 
*** Lịch sử mối quan hệ Việt-Trung như hiện nay chính thức bắt đầu từ thời TBT Lê Khả Phiêu.
4 chữ vàng được sinh ra từ chuyến viếng thăm TQ không báo cáo BCT của Lê tổng, chuyến thăm mà sau đó là nguyên do chính dẫn tới việc Lê Chiêu Thống bị mất chức TBT.
16 chữ tiếp theo là sản phẩm thời Nông Đức Cạn.
Bản chất Tàu là thằng lái buôn, giữ một tinh thần ứng xử cận mà không thân, tranh mà không đấu với Việt. 20 chữ tổng cộng kia, ví như cái bao tải dệt chỉ vàng, Tàu chụp lên đầu Việt. Việt, hoặc thật thà hoặc lú lẫn tuân thủ. Và thế là cả một thời gian dài lùng bùng trong cái bao tải, tự đẩy mình vào những giải pháp tình thế đầy bị động trước những lấn lướt của Tàu.
***

Mệt quá đêm mai biên tiếp