Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Lý Thụy và Phan Bội Châu

Chuyện Lý Thụy bán đứng Phan Bội Châu, bọn  Văn khoa Tổng hợp tớ chuyền tay nhau đọc từ năm 1978 lận. Nay nhà Văn học in lại và sau một đêm không ngủ được vì lạ giường, đảo quanh cư dân mạng tớ thấy xôn xao nháo nhác dớn dác...Từ những người sâu sắc bình tĩnh như Đông A hay sốt sột như Bọ Lập, anh Ba Sàm...Bác Đông A còn đưa ra mấy option mà giải quyết cách nào chính quyền kiểm duyệt cũng vào thế tiến thoái lưỡng nan.


Có một option mà bác Đông A chưa tính đến, sẽ chẳng có thu hồi sách kỷ luật người mà các ban bệ sẽ để các nhà sử học giải quyết đúng sai. Đúng thì âu cũng là một con người chính trị, sai thì là lời minh oan thuyết phục vì giàu lý tính, cho ông Cụ.


Beo dám cá độ với tất cả những ai nói chính quyền  sẽ xử lý theo hướng khác trên đây đấy!