Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

ÔNG BÁ THANH VÀ CHUYỆN NHỮNG CÚ GIƠ TAY


*** Nơi nào đáng sống nhất Việt nam hiện nay?

Đà nẵng.

Vì Sao? Vì đây là nơi cả văn hóa sống lẫn môi trường sống có tốc độ thay đổi nhanh nhất Việt nam. So sánh cùng thời gian, cùng 2 điều kiện trên, Sàigòn lỗ mỗ, chậm chạp hơn còn Hà nội,
quá  tệ, tệ gần như nhất trong những đô thị mà  mình đã đi trong những năm qua.

Công đầu ở Đà nẵng, thuộc về ông Bá Thanh.

Hình như đến giờ này, rất hiếm ai phản đối nhận định trên. 10 người mình gặp ở Hà nội, cả 10 đều ước giá mà thủ đô có một bí thư như Bá Thanh.

*** Vì sao ông Thanh không ra nổi trung ương.

Từ nhiệm kì trước, đã có đề xuất đưa ông lên làm phó thủ tướng.

Rất ít cánh tay giơ lên ủng hộ.

Nhiệm kì này, hình ảnh ấy lặp lại, không khác một phân.

Gần đây, truyền thông vỉa hè lại rộ thông tin sẽ có thay đổi trong thành phần chính phủ vào Hội nghị giữa nhiệm kì. Và đương nhiên, vỉa hè lại xếp cho ông Thanh một ghế ngoài Thủ đô.

Thông tin ấy  chính xác 99%, sai duy nhất mốc thời gian.
Chính phủ sẽ cả thay lẫn đổi nhân sự, nhưng vào  đầu 2016, chứ không phải giữa nhiệm kì. Nói đơn giản, sẽ không có bất cứ biến động gì từ nay cho đến hết nhiệm kì.

Riêng ông Thanh, thì lại hy vọng. không phải cá nhân ông, mà là đông đảo những người tha thiết muốn thoát ra khỏi sự trì trệ hiện nay, hy vọng.
Không ra được thủ đô đồng nghĩa với hết nhiệm kì này, ông phải nghỉ hưu.

Lại phụ thuộc vào những cánh tay giơ lên dù rằng, lần này, không khó khăn bằng hai lần trước.

***

TẠM DỪNG ĐỀ TÀI NÀY  TẠI ĐÂY