Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

LƯỢM ƠI!

Tối qua, chat được với chú em
học đại học Thủy lợi ra nhưng sang Nhật  đi
móc cống dạng xuất khẩu lao động, mới dám viết entry này, khẳng định nghi ngờ
của Beo là trúng bóc.


Nước Nhật sau thảm họa cũng
đầy rẫy náo loạn tranh cướp nhưng truyền thông Nhật (theo lời nó) tuyệt nhiên
chỉ đưa những hình ảnh đầy nhân văn, vừa trấn an dân chúng vừa gìn giữ hình ảnh
về phẩm cách người Nhật, trước  thế giới.
Đây mới chính là  bài vỡ lòng đáng học
nhất của truyền thông Việt, trước các sự kiện lớn.


Dễ cũng cả tuần rồi, chưa
thấy ai đủ dũng cảm nói ra sự thật đã bị mắc lỡm thế nào trong vụ LƯỢM mới nhất,
bài Cậu bé Nhật và sự hy sinh của blogger Hà Minh Thành.


 


Nhậu xong không xỉn biên tiếp.


Bài này không biên tiếp, theo
yêu cầu của mụ Hổ, một người bạn chung giữa Beo và Hà Minh Thành