Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

happy new year

Xin chúc toàn thể anh, chị, em… dù năm qua thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù hút thuốc... lá hay là ko, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ... 2010 vui vẻ hạnh phúc.* Năm mới!* Đau đầu vì nhà giàu !* Mệt mỏi vì học giỏi !* Buồn phiền vì nhiều tiền !* Ngang trái vì xinh gái !* Và mất ngủ vì không có đối thủ !

Chép từ nhà bạn Cử đầu HỒNG NHẬT cận