Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

ĐIỀU GÌ LÀ CÓ LÝ?


Thích gì thì làm nấy
Đừng ân hận xót xa
Vì nếu cho làm lại
Kết quả vẫn thế mà

(KIỂM DUYỆT MỘT KHỔ)

Đừng để lòng u sầu
Bởi quên quên nhớ nhớ
Đừng bảo mình hãy cố
Coi người ấy bằng không

Đừng bỏ đi lấy chồng
Chỉ để quên ai đó
Hãy đương đầu cái khó
Thật bình tĩnh, tự tin

Trắng đêm đã bao đêm
Một mình chờ trời sáng
Thì thêm một vài tháng
Nào mất gì hỡi ai

Cuộc đời vẫn còn dài
Ít ra là như thế
Hãy làm điều có lý
Cho mình nhé, được không?

BY: của một người đợi xin phép mới công bố