Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

Nhìn khác về tướng Nguyễn Chí Vịnh

 Bản này copy từ blog cũ có biên tập gồm  sửa chữa toàn bộ câu cú từ ngữ, cắt bỏ hai đoạn về song cụ Võ hợp bích vì liên quan đến điểm G, cắt bỏ một số đoạn thuần tả tình tả cảnh vì dài quá.


***


1. Chuyện vặt kể trước


Có một chi tiết tiểu sử tướng Vịnh mà hầu hết các bài viết sử dụng để tấn công, ông bị đuổi khỏi trường Đại học kỹ thuật quân sự.


Sự thật, trẻ con hơn rất nhiều chứ không đen đúa đến thế và sự thật, có một thời rất đáng ngợi ca cho quân pháp bất vị thân của quân đội.


Nguyễn Chí Vịnh chỉ là một trong 28 chú con tướng từ đại đến thiếu đợt ấy bị kỷ luật can tội, đói bẻ khoá kho quân nhu kiếm cái bỏ bụng. Con đại tướng: giật quân hàm dưới cờ; con thiếu tướng: chăn bò Ba Vì hai năm. Con nhà tông, các chú  nay đều thành đạt cả vì không ai tiếp tục chọn bẻ khóa làm nghề. Người theo binh nghiệp thì lên đến  tướng tá như chúVịnh, người thành đại gia tiền đông như quân Nguyên, người mài quần thành kỹ sư vật lý nguyên tử và  một người rất thân tớ, cũng thành siêu đại gia sở hữu lũ vịt giời sau ba lần lên xe bông. Hắn chưa có ý dừng lại vì thầy bói chắc chắn, hắn sẽ có thằng ku chống gậy. Tiếng tây tiếng u nói như cái máy khâu tiếng Việt hắn ngọng từ vợ.


Dùng kỷ luật quân sự với quý tử, tới sát thời đổi mới tớ còn gặp một trường hợp nữa. Cụ quan  đầu Đảng thời chiến, lấy nhà tù làm trường học cho con và thế là thằng bạn tớ chăn kiến 8 tháng trong Chí hòa vì tội đàn đúm với người Việt gốc bông những năm 79. Đường xa thiên lý, cụ bỏ chính trường về làm văn chương trinh thám, không thấy cuốn nào cụ viết chuyện con mình kể cả bóng gió.


Thuở học trò nghịch kinh thiên phá động địa, ấy là tư chất của người thông minh năng động, tiềm ẩn nhiều khả năng sáng tạo và khả năng thủ lĩnh sau này. Lấy một lỗi lầm tuổi trẻ đem phủ trùm suốt chiều dài đời người thì không chỉ là định kiến mà còn là ác tâm.


 

 
Kỳ sau: Pháp lệnh Tình báo và Nghị định 96/CP